20 metų laisvos architektūros

APIE PROJEKTĄ

2011 metų rugpjūčio mėnesį LASKAO kartu su kolegomis iš Architektūros fondo organizavo apklausą-diskusiją apie pastarųjų metų šalies architektūrą, jos iškiliausias asmenybes, pastatus ir fenomenus. Renginio medžiaga bus panaudota leidiniui “20 metų laisvos architektūros“, kuris yra Baltų lankų leidyklos pradėtos leisti knygų serijos, siekiančios apibendrinti pastarojo dvidešimtmečio kultūros įvykius, dalis.

Diskusijos vyko Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jų metu pakviesti architektai ir kiti su architektūros procesais susiję žmonės išsakė savo nuomonę, diskutavo apie pastarojo dvidešimtmečio architektūrą ir įvardindami jos iššūkius ir kryptis, didžiausią įtaką turėjusias asmenybes ir įvykius, reikšmingiausius pastatus.

APIE LEIDINĮ

20 metų laisvos architektūros - tai architektūrologinis žemėlapis, kurio atsiradimą inspiravo 2010 birželį įvykęs architektūros (pokalbių) fondo diskusijų ciklas, tema „2010 = 1990 + 20 metų laisvos architektūros“, pasiūlęs iš skirtingų pozicijų pažvelgti į prieš du dešimtmečius išlaisvintos architektūros terpę bei rezultatus. Kas įvyko ir vyko su architektūra po socialinių vertybių posūkio vakarų kryptimi? Kuo Lietuvos architektūros evoliucija skiriasi ir yra panaši lyginant su kaimyninių šalių patirtimis? Ar vis dar ženkli praeities inercija ir kokiu pagreičiu, įgytu per laisvės metus, lietuviškoji architektūra juda į ateitį?

MOTYVACIJA

Gali būti, kad per nepriklausomybės dvidešimtmetį Lietuvos architektūroje įvyko kur kas daugiau, nei per XX amžių. Šią prielaidą dar patikrins architektūros istorikai ateityje, ją patvirtindami arba paneigdami, tačiau fakto, kad šie dvidešimt metų buvo labai reikšmingi, tikriausiai nepaneigs niekas. Tai laikotarpis, per kurį dideliu greičiu keitėsi ir architektų kartos, ir požiūris į architektūrą, jos vieta bei reikšmė visuomenei, ir be abejonės, jos veikiami miestai. Spartaus kapitalizmo dvidešimtmetis buvo nusėtas architektūrinių praradimų randais ir atradimų perlais; urbanistinėmis grimasomis ir idėjiniais žavesiais. Taigi buvo visko, ir tai vyko itin intensyviai. Šie virsmai veikė ir architektų visuomenės savivoką. Tiesa ir tai, kad apibendrinti šių dvidešimties metų patirčių dar neįmanoma, tačiau surinkti ir dokumentuoti žinias, nuomones ir subjektyvias patirtis apie tai kas įvyko yra jei ne privaloma tai tikrai būtina.

VIZIJA

Būsima tinklo principais rengiama knyga, tai pastarojo dvidešimtmečio punktyrinė architektūrografija, architektūros apžvalga, kalendorius, žemėlapis, reakcija, kontraversiškos, skirtingos, pluralios informacijos rinkinys, subjektyvūs pasakojimai, kuriuose asociacijos ir ryšiai tarp priežasčių ir pasekmių nurodomi paliekant laisvės ateities interpretacijoms ir tyrimams.

Pasirinktas knygos modelis – atviri pokalbiai su autoriais, skirtingų kartų ir požiūrių diskusijos, iš jų išplaukiantis duomenų sumavimas ir sisteminimas pagal aspektus ir asociacijas.

APKLAUSOS KLAIPĖDOJE DALYVIAI

leidinio sudarytojai ir diskusijos moderatoriai architektas, dr. Tomas Grunskis ir architektė Julija Reklaitė

I dalis

Architektai: Edmundas Andrijauskas, Gintaras Čičiurka, Vaidotas Dapkevičius, Romualdas Gailius, Arūnas Kilišauskas

II dalis

Architektai: Stanislovas Prikockis, Adomas Skiesgelas, Laima Šliogerienė

III dalis

Architektai: Aurimas Baužys, Vaidotas Dapkevičius, Mantas, Daukšys, Vitalijus Jankūnas;

sociologas dr. Aldis Gedutis; urbanistas Simonas Gentvilas

Knygos pristatymą sudarytojai planuoja 2012 metų pražioje surengti ir Klaipėdoje.