22 07
21

Architektūrinių konkursų organizavimo nuostatai Klaipėdos mieste

Naujeina

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2021-11-25 d. sprendimu Nr. T2-269 „DĖL DENGTO FUTBOLO MANIEŽO KLAIPĖDOS PEMPININKŲ MIKRORAJONE PLANAVIMO IR PROJEKTAVIMO“ nustatė “Netaikyti Architektūrinių konkursų organizavimo nuostatų planuojant ir projektuojant dengtą futbolo maniežą, kaip Klaipėdos miestui svarbų socialinį objektą, Klaipėdos Pempininkų mikrorajone”.

Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija (LASKAO) 2021-12-14 d. raštu tokiam sprendimui paprieštaravo ir paprašė jį pakeisti. Prie Baltijos prospekto, svarbios miestą ir šalį reprezentuojančios arterijos planuojamas 1500 vietų, reikšmingų gabaritų (stadiono dydžio), iki 25 m. aukščio pritaikytas tarptautiniams renginiams, uždaras futbolo maniežas įvertintas kaip itin reikšmingas objektas architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ir viešojo intereso požiūriu, todėl čia turi būti taikoma LR Architektūros įstatymo nuostata, įpareigojanti jiems rengti architektūrinius konkursus.

Klaipėdos miesto savivaldybė su tuo nesutiko, motyvuodama 2018-07-26 d. savo sprendimu Nr. T2-168, numatančiu, kad “Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos atskiru sprendimu architektūriniai ar projektų konkursai gali būti nerengiami planuojant ar projektuojant Klaipėdos miestui ekonominiu, socialiniu ir (ar) kultūriniu aspektu svarbius objektus“. LASKAO 2022-0503 d. kreipėsi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją, Lietuvos architektų rūmus ir Vyriausybės atstovų įstaigą išaiškinimo, ar tokia Klaipėdos miesto savivaldybės pozicija neprieštarauja galiojantiems įstatymas.

Lietuvos respublikos aplinkos ministerija 2022-06-10 d. įvertino Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimą, pažymėdama (išaiškinimas čia), kad „savivaldybių tarybų funkcijos apima architektūros plėtrą ir architektūrinių konkursų organizavimas yra viena iš pagrindinių priemonių architektūros plėtros krypčių įgyvendinimui“, taip pat LR Architektūros įstatyme „nenumatyta atvejo, kuomet šio Įstatymo 13 str. 1 d. nurodytiems objektams, atitinkantiems Įstatymo 13 str. 2 d. nurodytus požymius ... galėtų būti taikomos išimtys ir architektūriniai konkursai nerengiami“. Remdamasi šiuo įvertinimu, Vyriausybės atstovų įstaiga 2022-06-22 d. parengė teikimą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai, siūlydama svarstyti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018-07-26 sprendimo Nr.T2–168 „Dėl architektūrinių konkursų organizavimo“ pakeitimo klausimą.

Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija 2022-07-18 d. raštu dar kartą kreipėsi į Klaipėdos miesto merą ir savivaldybės tarybą, prašydama kartu su 2018 m. sprendimo keitimu, keisti ir savivaldybės 2021 m. sprendimą nerengti architektūrinio konkurso minėtam futbolo maniežui. Priminta, kad Viešųjų pirkimų įstatymas numato projekto konkurso procedūrą plano ar projekto įsigijimui (teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos), o savivaldybės tarybos sprendimai neturi tam kliudyti. Pakviesta pasinaudoti Lietuvos architektų sąjungos ir Lietuvos architektų rūmų pagalba ir konsultacijomis dėl procedūrų, sąlygų ir užduočių formavimo, siekiant Lietuvos valstybės įstatymus ir ambicijas tenkinančių rezultatų.