19 04
08

Atviras parodos „Klaipėdos architektūra 2018“ kuratoriaus konkursas

Naujeina

LAS KAO nuo 2001 m. organizuojama metinė apžvalginė paroda Klaipėdos architektūra – jau tradiciniu tapęs renginys, skirtas Lietuvos architektams ir visuomenei.

Šiais metais LAS KAO, siekdama paskatinti domėjimąsi Klaipėdos regiono architektūros tematika, tikėdamasi originalaus požiūrio ir idėjų, skelbia Parodos Klaipėdos architektūra 2018 atvirą kuratoriaus konkursą.

Parodos laikas - 2019 birželio 28 – liepos 28 dienomis.

Parodos vieta - Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro Parodų rūmai Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda, I aukšto salė.

 

 

Apie parodą. “Klaipėdos architektūra 2018” paroda suskirstyta į temines grupes: a) žvilgsniai (tai kuratoriaus siūloma autorinė parodos dalis); b) darbai (LAS KAO atrinktų 2018 metais Klaipėdoje parengtų akademinių projektų, kūrybinių dirbtuvių, konkursų, projektų, realizacijų ekspozicijos – apie 20 darbų); c) patirtys (LAS KAO atrinktų 2018 metais Klaipėdos architektų parengtų tarptautinių ir respublikinių konkursų darbų ekspozicija - apie 10 darbų). Parodos metu įvyks, kasmetiniu jau tapęs, geriausių akademinių architektūros studentų darbų ekspozicija/konkursas LASKAO-ErgoLAIN stipendijai laimėti.

Parodos kuratoriaus pareigos
-         Parengti visos parodos ekspozicijos koncepciją konkrečioje erdvėje;
-         Savarankiškai pasiūlyti ir parengti teminę parodos dalį – Žvilgsniai;

-         Parengti pranešimą spaudai, parodos reklamos internete ir plakato dizainą.

Parodos organizatoriaus pareigos
-         Suteikti techninę, administracinę, konsultacinę pagalbą kuratoriui rengiant parodą;
-         Pateikti parodos dalims Darbai ir Patirtys atrinktų darbų medžiagą;
-         Finansinės parodos kuravimo ir ekspozicijos gamybos išlaidos.

Reikalavimai pretendentui

-         Patirtis organizuojant panašias parodas - privalumas.

Konkursui pateikiama paraiškos informacija
-         Dalyvio CV su kontaktiniais duomenimis (el. p., tel. nr., adresas).
-         Parodos Klaipėdos architektūra 2018 idėjos aprašymas (max. 2000 sp. ženklų);
-         Parodos Klaipėdos architektūra 2018 idėjos eskizai (privaloma – parodos planas ir aksonometrijos schema (plano schema pridedama); papildoma vizualinė medžiaga pretendento nuožiūra).

 

Paraiškų konkursui pateikimo būdas ir terminas

Paraiškos su nurodyta informacija (vienas aplankas pdf forma) priimamos iki balandžio 30 d. adresu archsajunga@architektams.lt.

Papildoma informacija

-         Parodos organizatorius ir kuravimo paslaugos užsakovas Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija (LAS KAO), Bažnyčių g. 6-1 Klaipėda (laikinas biuro adresas S.Daukanto g. 16, Klaipėda).

-         LAS KAO iki gegužės 3 d. atrinktus pretendentus pakvies pokalbiui, aptariant pasiūlytą ekspozicijos koncepciją, finansines ir kitas parodos organizacinės sąlygas.

-         Kuratorius – parodos “Klaipėdos architektūra 2018” ekspozicijos idėjos autorius.

-         Daugiau informacijos pie ekspozicinę erdvę (I aukšto salė): http://www.kkkc.lt/lt/main/parodu-rumai-1-1/saliu-planai/#!prettyPhoto.

 

Kilus klausimams teirautis tel. 8 686 23601 (Vaidotas Dapkevičius)

Nuotraukos autorius Norbert Tukaj