22 07
14

DĖL MEMORIALO KARIAMS IR NAUJŲ MENINIŲ AKCENTŲ KLAIPĖDOJE

Naujeina

Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija (LASKAO) 2022 m. birželio 14 d. sukvietė Klaipėdos miesto menininkus, dizainerius, architektus išklausyti istorikų vertinimų ir kartu diskutuoti apie memorialą Sovietų Sąjungos kariams ir kitus meninius akcentus Klaipėdoje. Diskusijos įrašą galima rasti LASKAO internetinėje svetainėje ir Youtube platformos LASKAO kanale, adresais https://youtu.be/VUuGRVNf0V8, http://architektams.lt/aktualijos/.

Diskusijoje dalyviai vienodai vertino, kad objektas yra svarbus Klaipėdos miestui, jo piliečių savimonei, tiek dėl jo istorinio turinio, tiek dėl stipraus ženkliškumo, emocinio paveikumo miesto gyventojams ir svečiams. Didžioji dalis diskusijos dalyvių sutiko, kad memorialas turi būti pertvarkomas, nors dalis architektų nedviprasmiškai pasisakė prieš memorialo perdarymą, ragindami jį palikti kaip praėjusios epochos ženklą. Tie, kurie mato pokyčių prasmę, sutaria, jog viešos pagarbos čia palaidotiems kariams raiška turi keistis – karių kapai turėtų tapti ramaus poilsio, o ne masinių renginių vieta. Kartu diskusijos dalyviai akcentavo, kad šiai vietai reikalingas naujas profesionalus meninis sprendimas. Dabar čia esantys kūriniai yra įvairaus meninio lygio, tačiau vienodai įkrauti praėjusio istorinio laikotarpio žymėmis. Nagrinėtinos įvairios galimybės, kaip ir kuo šiuos kūrinius pakeisti, kad būtų sukurta kultūrinę vertę turinti alternatyva piktnaudžiavimui šia vieta propagandinėms reikmėms.

Diskusijos organizatoriai 2022 m. birželio 22 d. raštu kreipėsi į Klaipėdos miesto merą ir savivaldybės administraciją, pristatydami diskusiją ir išvadas:

Laikini sprendimai pertvarkant memorialą yra nepriimtini, tad prieš imantis pavienių memorialo elementų demontavimo darbų, būtina turėti memorialo naujo sutvarkymo idėją ir projektą. Geriausia, kad idėja būtų renkama dviejų etapų konkurso keliu. Pirmajame, atviro idėjų konkurso etape, būtų surinkti tvarkymo pasiūlymai, kuriuos plačiai pristačius ir aptarus, su objektu susijusių sričių profesionalai suformuotų kokybišką užduotį antrajam etapui – projekto konkursui. Tvarkymo idėja taip pat gali būti pasiūlyta prie senųjų miesto kapinių projekto jau dirbančių profesionalų, svarbu, kad ji, idėja, būtų meninėje srityje kvalifikuotų profesionalų atrinkta iš keleto galimų, profesionaliai išnagrinėtų alternatyvų.“

Diskusijos organizatoriai ir dalyviai dar kartą priminė Klaipėdos miesto savivaldybės vadovams, kad miesto fizinės aplinkos (t. y. žmonių intelekto pastangomis sukurtos aplinkos) pertvarkymai nėra tik ekonominiai ar politiniai uždaviniai. Kiekvienas pertvarkymas kartu ir didžiule dalimi yra aplinkos estetinės ir net meninės kokybės klausimas, tiesiogiai susijęs su miestiečių gyvenimo kokybe, emocine ir fizine sveikata, jų pasitenkinimu tiek miestą administruojančia savivaldybe, tiek savo valstybe bendrai. Todėl prieš priimant sprendimus dėl atskirų meno kūrinių sunaikinimo ar perdarymo Klaipėdos mieste, būtina atsižvelgti į meninės srities profesionalų pastabas ir argumentus.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2022 m. liepos 11 d. raštu atsakė diskusijos organizatoriams, kad „organizuos architektūrinį konkursą dėl Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos, esančios S. Daukanto gatvėje Klaipėdoje, pertvarkymo, atsisakant totalitarinio militarizmo estetikos ir sovietinės propagandos naudotų simbolių ir raiškos priemonių, tuo pačiu išsaugant pagarbą čia palaidotiems kariams, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 2000 m. ratifikuotą Ženevos konvenciją“. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 22 d. sprendimas „Dėl ilgalaikio materialiojo turto nurašymo“, pavedantis administracijai organizuoti aptariamo memorialo demontavimo darbus, pradėtas įgyvendinti griovimo darbais 2022 m. liepos 4 d.

Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos
architektūros renginių ciklo kuratorius  Mantas Daukšys