18 07
29

Mirė architektas Algimantas Nasvytis

Naujeina

Penktadienį, liepos 27 d. netekome žymaus Lietuvos architekto Algimanto Nasvyčio. A. Nasvytis yra buvęs Lietuvos architektų sąjungos vadovas, aktyvus Sąjūdžio dalyvis, pedagogas, buvęs Lietuvos statybos ir urbanistikos ministras, apdovanotas Vilniaus miesto garbės piliečio vardu, liaudies architekto vardu,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino

V laipsnio ordinu, Lietuvos Nepriklausomybės medaliu, Šv. Kristoforo statulėle ir kitomis premijomis.

Algimantas Nasvytis kartu su broliu Vytautu Nasvyčiu yra šių projektų autoriai: „Neringos“ viešbutis ir kavinės interjeras Vilniuje (1959), Centrinio pašto rekonstrukcija ir išplėtimas Vilniuje (1969), Naujo miesto centro dešiniajame Neries krante urbanistinė vizija (1966-1974), viešbutis „Lietuva“ Vilniuje (1963-1984), Nacionalinis dramos teatras Vilniuje (1981), LR Parlamentas (1982). Algimanto brolis ir ilgametis kūrybos partneris Vytautas Nasvytis mirė  2016 m. sausio 8 d.

Lietuvos architektų sąjunga reiškia nuoširdžią užuojautą velionio artimiesiems, kolegoms, draugams.

Atsisveikinimas su velionu Šv. Jonų bažnyčioje (Šv. Jono g. 12, Vilnius) antradienį nuo 16 iki 20 valandos ir trečiadienį nuo 9 iki 14 valandos. Šv. Mišios bus laikomos trečiadienį 13 valandą, urna išnešama 14:00. Laidotuvės vyks Vilniaus Antakalnio kapinėse.