19 08
19

Patvirtintos Lietuvos urbanistinės politikos pagrindines kryptis ir jų įgyvendinimo rekomendacijos

Naujeina

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. D1-485 patvirtintos Lietuvos urbanistinės politikos pagrindinės kryptys ir jų įgyvendinimo rekomendacijos – dokumentas, nusakantis darnaus vystymosi tikslų taikymą planuojant ir vystant urbanizuotas ir urbanizuojamas teritorijas.


ĮSAKYMAS