21 07
05

Šaukiamas pakartotinis visuotinis LASKAO ir LAS Klaipėdos skyriaus narių susirinkimas

Naujeina

Informuojame, kad 2021 m. liepos 1 d. 13 val., adresu Bangų g. 5A / Salė B/, šauktas Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos visuotinis narių susirinkimas ir Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyriaus konferencija neįvyko dėl nesusirinkusio kvorumo.

Pranešame, kad 2021 m. liepos 12 d. 15 val., adresu Bažnyčių g. 6-1 (LASKAO salėje) Klaipėdoje šaukiamas pakartotinis Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos visuotinis narių susirinkimas ir pakartotinė Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyriaus konferencija.

Kandidatūros į LASKAO valdybos pirmininko ir LAS Klaipėdos skyriaus pirmininko pareigas, temos pasisakymams ir asociacijos narių pasiūlymai pakartotinio visuotinio susirinkimo ir (ar) konferencijos svarstymui registruojami iki 2021 m. liepos 9 d.

Dėl visuotinio narių susirinkimo ir (ar) konferencijos darbotvarkės klausimų paaiškinimų bei visos su tuo susijusios informacijos kreiptis el. paštu archsajunga@architektams.lt

15:00 Pakartotinis LAS Klaipėdos apskrities organizacijos visuotinis narių susirinkimas

DARBOTVARKĖ:

 1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas, darbotvarkės tvirtinimas.
 2. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
 3. Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.
 4. 2020 metų Asociacijos veiklos ataskaitos ir finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
 5. Asociacijos valdybos pirmininko rinkimas.
 6. Asociacijos valdybos rinkimas.
 7. Asociacijos revizijos komisijos rinkimas ir jos pirmininko tvirtinimas.
 8. Asociacijos narių pasisakymai aktualiomis temomis, visuotiniam susirinkimui pateiktų pasiūlymų svarstymas bei tvirtinimas.
 9. Kiti klausimai.

 

16:30 Pakartotinė LAS Klaipėdos skyriaus konferencija

DARBOTVARKĖ:

 1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas, darbotvarkės tvirtinimas.
 2. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
 3. 2020 metų LAS Klaipėdos skyriaus veiklos ataskaitos tvirtinimas.
 4. LAS Klaipėdos skyriaus pirmininko rinkimas.
 5. LAS Klaipėdos skyriaus valdybos narių rinkimas.
 6. LAS Klaipėdos skyriaus Etikos komisijos ir jos pirmininko rinkimas.
 7. Kiti klausimai.

Visų susirinkimo dalyvių prašysime laikytis pagrindinių atsargumo priemonių saugantis nuo COVID-19 sukeliamos infekcijos.

Į susirinkimą nebus įleidžiami asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.). Viso susirinkimo metu dalyviai privalo laikytis atstumo, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukės, respiratoriai, ar kitos tam skirtos priemonės).