Apie organizaciją

Viena iš žinomiausių Klaipėdos pilietinių bendruomenių tarp Klaipėdos regiono nevyriausybinių organizacijų - Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija – veikia nuo 1998 metų. Organizacija yra viena iš aktyviausiai veikiančių Lietuvos architektų susivienijimų. Organizacija vienija daugiau nei 100 apskrityje dirbančių architektų, skirtingų kartų architektūros profesionalų. Net 82 organizacijos nariams suteiktas Meno kūrėjų statusas.

Pagrindiniai LAS Klaipėdos apskrities organizacijos tikslai – ugdyti ir puoselėti Klaipėdos apskrities architektūrinę kultūrą, architektų profesinį meistriškumą, ginti organizacijos narių teises, profesinius interesus, gerinti jų socialinę padėtį bei kūrybos sąlygas. Įgyvendindama savo misiją, LAS Klaipėdos apskrities organizacija aktyviai dalyvauja regiono politiniame bei visuomeniniame gyvenime, inicijuoja ir dalyvauja diskusijose probleminiais klausimais, viešindama savo poziciją, skatina nuomonių ir idėjų sklaidą bendruomenėse, stiprina architektų profesinę reputaciją.

 

Valdyba

Mantas Daukšys (valdybos pirmininkas)
Aurimas Baužys (pavaduotojas)
Vaidotas Dapkevičius
Tadas Sviderskas
Gerda Antanaitytė
Laimonas Bogušas
Petras Džervus
Romualdas Gailius
Kilišauskas Arūnas

Revizijos komisija

Sabina Simonavičiūtė (komisijos pirmininkė)
Snieguolė Stripinienė
Vladas Balsys

Etikos komisija

Edmundas Benetis (komisijos pirmininkas)
Ramunė Staševičiūtė
Dainora Abelkienė
Remigijus Petrauskas
Laima Šliogerienė