13 02
11

Diskusija su architekte-teisininke Daiva Bakšiene

Naujeina

Vasario 8 d.  LASKAO Architektų klube vyko diskusija su architekte-teisininke Daiva Bakšiene

 

Susitikime D. Bakšienė pristatė savo  teisės magistro diplominį darbą “Statinio architektūros reikalavimų teisinis reguliavimas”, kuriame buvo analizuojama, kaip šiuo metu Lietuvoje reguliuojamas statinio  architektūrai keliamų reikalavimų nustatymas, įgyvendinimas, įgyvendinimo kontrolė ir priežiūra. Kadangi mokslinių tyrimų architektūros srities teisinio reguliavimo tema Lietuvoje beveik nėra, darbe taip pat buvo nagrinėti šio teisinio reguliavimo konstituciniai pagrindai, apibrėžti jo tikslai ir reikalavimai, kuriais remiantis buvo vertinamas tiek esamo reguliavimo konstitucingumas, tiek ir jo efektyvumas – gebėjimas užtikrinti, kad kokybiška architektūra būtų labiau taisyklė, nei išimtis, labiau tikėtinas rezultatas, nei atsitiktinis.

Daiva Bakšienė yra baigusi architektūros bakalauro ir magistro studijas VGTU, nuo 2004 metų – atestuota projekto vadovė, projekto architektūrinės dalies vadovė, projekto ekspertizės vadovė. Vadovavo rengiant Utenos daugiafunkcinio sporto centro, Seimo rūmų rekonstrukcijos ir naujos posėdžių salės statybos, eilės daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitų statinių projektus. 2011 metais buvo įrašyta į Statybos arbitražo teismo rekomenduojamų arbitrų sąrašą, 2013 metais – į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą. 2008-2012 metais studijavo Vilniaus universitete, Teisės fakultete ir įgijo teisės magistro laipsnį. Nuo 2010 metų dirba teisės srityje, bendradarbiauja su statybos ir teritorijų planavimo teisės srityje dirbančiais advokatais, dalyvavo rengiant Architektūros įstatymo projektą, skaito paskaitas architektų kvalifikacijos kėlimo kursuose, konsultuoja statybos teisės klausimais.