13 03
19

Diskusija su architektu Martynu Marozu.

Naujeina

Kovo 15d. Architektų klube vyko  diskusija su architektu Martynu Marozu. Diskusijos tema: "Miestų gyvybingumas, konkurencingumas ir tvari plėtra".

Olandijoje gyvenantis ir dirbantis architektas Martynas Marozas: "Šiandienos miestai turi apsispręsti šiandien, kokie jie nori būti rytoj, todėl jų plėtra nebegali apsiriboti vien tik fizinės infrastruktūros gerinimu ar istorinio centro blizginimu. Didėjanti konkurencija ir gyventojų mobilumas verčia pradėti diskusiją apie sprendimus, kurių grąža taps akivaizdi tik po 30 metų. Šiandien daugėja diskusijų apie tvarią plėtrą. Ji suvokiama, kaip žmonių gerovės, aplinkos kokybės bei pelno sintezė, arba kaip dabartinės žmonių kartos poreikių tenkinimas nemažinant ateities kartų galimybių patenkinti savo poreikius. Tai yra teisingi, tačiau gan bendri apibrėžimai, todėl diskutuojant apie konkretaus miesto planavimo bei plėtros procesą, daug svarbiau gilintis į konkrečias miesto dinamiką įtakojančias temas: teritorijų transformaciją, transporto ryšius, ekonomiką, ekologiją, mietovaizdį, kultūrą, švietimą, o taip pat miesto istorijos, geologinės sandaros, socialinės dinamikos ir dar daugybę kitų sluoksnių, kurių kiekvienas tiesiogiai prisideda prie miesto identiteto bei jo gyvybingumo. Miesto identitetas, dinamika bei gyvybingumas lems rytdienos miesto pranašumą jo konkurentų atžvilgiu, tad pagrindiniai diskusijos klausimai bus: kaip išlaikyti aktyvius miestų gyventojus? Kaip pritraukti jaunus žmones? Kaip stiprinti jau egzistuojančias ar kurti naujas miestų bendruomenes? Kaip gaivinti miesto erdves?"

www.architektams.lt informacija