22 10
04

LASKAO-ERGOLAIN 2022 m. stipendijos konkurso laureatės architektės Evelinos Simonaitytės darbas

Naujeina

Pramonės teritorijų konversija: AB „Klaipėdos energijos“ atvejo studija. Energetikos edukacijos ir inovacijų centras

Vilniaus dailės akademija Vilniaus fakultetas
Magistro baigiamasis darbas
Magistrantė: Evelina Simonaitytė
Tiriamojo rašto dalies vadovas: Artūras Burba
Kūrybinio darbo/ projekto vadovas: Artūras Burba

 

Miestų plėtros procese pramonė buvo viena pagrindinių varomųjų jėgų dariusių didelę įtaką tiek ekonominės, tiek socialinės, tiek erdvinės aplinkos vystymuisi. pramonės pastatai ir technikos objektai gyvi istoriniuose šaltiniuose, bylojantys apie tuometinės visuomenės pažangą technologijų srityje ar ekonominę ir socialinę sėkmę.

Baigiamojo magistro darbo tiriamojoje dalyje atliekama pramonės teritorijų konversijos metodinė analizė, siekiant atrasti jos potencialų panaudojimą Klaipėdos AB „Klaipėdos energija“ teritorijos plėtroje. Detalizuojama kūrybinio darbo teritorija - danės upės krantinė nuo danės skvero pabaigos iki mokyklos gatvės tilto. Remiantis atlikta analize bei užsienio šalių pavyzdžių tyrimu centrinėje Klaipėdos miesto dalyje, greta danės upės esančioje AB „Klaipėdos energija“ teritorijoje, siūloma vystymo koncepcija. Suformuluojamos projekto išvados: 1) esami pramoninio paveldo pastatai įveiklinami ir pritaikomi kultūriniam turizmui, norint išsaugoti industrinį charakterį; 2) lankytojams sukuriamas energetikos istorinis vektorius, siekiant edukuoti ir supažindinti su technikos paveldo objektų istorija ir naujomis atsinaujinančiomis energetikos šaltinių prototipais; 3) suformuojama atsinaujinančių energetikos išteklių plėtra ir pritaikomumo galimybės nagrinėjamos teritorijos poreikiams; 4) teritorija atveriama miestiečiams, sukuriamas viešųjų erdvių tinklas ir  įveiklinama danės upės krantinė; 5) užtikrinamas supančios gamtinės aplinkos potencialo išnaudojimas; 6) sklandžiam susisiekimui užtikrinti, numatomas pėsčiųjų ir dviračių takas su kita danės upės puse.

Danės skvero esami takai pratęsiami per projektuojamą teritoriją, taip suformuojama alėja ir greta jos sukuriamos hierarchinės viešųjų erdvių sistemos. Antroji ašis jungia šiaurinę Klaipėdos miesto dalį su  skulptūrų parku, pėsčiųjų ir dviračių takais. Paskutinioji  jungia su kita danės upės krantinės dalimi, sukuriant pėsčiųjų ir dviračių tiltus.

Teritorijoje numatomos trys pagrindinės funkcinės zonos: technikos muziejaus kompleksas su bendro gyvenimo būstu (angl. co-living) ir apžvalgos bokštu, laboratorijų kompleksas su ekspozicijų erdvėmis ir šiltnamiu bei gyvenamosios paskirties zona.

Greta danės gatvės yra numatomas perimetrinis užstatymas, o laboratorijų komplekso pastatai iš danės upės pusės yra išskaidyti, taip sukuriama maksimali galimybė laisvai judėti teritorijoje nuo pagrindinio krantinės tako ir danės skvero.

Šalia upės krantinės projektuojama dviejų lygių schema. Pirmojoje danės krantinės terasoje pratęsiamas pėsčiųjų takas nuo danės skvero ir  šalia tako kuriamos poilsio zonos su prieiga prie upės. Antrajame lygyje sukuriamas dviračių takas buvusioje geležinkelio bėgių trasoje.

Laboratorijose sukurta ir pagaminta energija taikoma šiltnamių veiklai. Šalia šiltnamio fasado būtų įrengiamas lietaus vandens rezervuaras ir vanduo būtų naudojamas augalų laistymui.  Šioje zonoje auginami skirtingų rūšių augalai, kurie būtų vietoje vartojami.

Laboratorijų komplekso funkcinis scenarijus: Lankytojas, susipažinęs su technikos muziejaus programa, keliauja galerijomis į naujas laboratorijų komplekso erdves. laboratorijų komplekse yra numatytos ekspozicijų erdvės, leidžiančios eksponuoti naujus energetikos prototipus. suinteresuoti asmenys turi galimybę dalyvauti dirbtuvėse su mokslo daktarais ir atlikti energetikos eksperimentus. Siekiama muziejaus lankytojus supažindinti su ekspozicijomis ir energetikos raida, istorija ir ateities galimybėmis.