17 03
29

Daugiabučio gyvenamojo namo, Smilties Pylimo g. 13, Klaipėdoje statybos projektas.

PDFNutarimo protokolas       

 

Posėdis įvyko 2017-03-23, 15:00 val.

Dalyvavo Tarybos nariai: Vaidotas Dapkevičius, Edmundas Andrijauskas, Laimonas Bogušas, Petras Džervus, Vytautas Grykšas, Laima Šliogerienė.

Kiti posėdžio dalyviai: Aurelija Krasauskaitė (UAB „Sunprojektai“), Simona Pielikytė.

DARBOTVARKĖ:
1. Daugiabučio gyvenamojo namo, Smilties Pylimo g. 13, Klaipėdoje statybos projektas.

Užsakovas - UAB „Vitės valdos“, projektuotojas -  UAB "Sunprojektai“.

 

1. SVARSTYTA. Daugiabučio gyvenamojo namo, Smilties Pylimo g. 13, Klaipėdoje statybos projektas.

NUTARTA:
1. Ekspertai susipažinę su daugiabučio gyvenamojo namo, Smilties Pylimo g. 13, Klaipėdoje statybos projektu pripažįsta, kad projektas jau yra užbaigtas ir praktiškai nėra tikimybės, kad pateikti sprendiniai bus patobulinti pagal ekspertų išsakytas pastabas.
2. Projekto autoriams pagal galimybes rekomenduojama atsižvelgti į šias pastabas:
  • Projektuojant pastatus, savo masteliu dominuojančius kvartalo struktūroje, koreguoti jų siluetą įvertinus istorinei miesto daliai būdingą (didesnį) šlaitinio stogo nuolydį.
  • Nesuprantamas sprendimas naudoti tik stoginius švieslangius naujai projektuojamo pastato mansardinio aukšto patalpose, ypač esant pakankamai nedideliam stogo nuolydžiui. Tokiu atveju reikėtų ieškoti galimybės kombinuotam (vertikalaus ir nuožulnaus) langų sprendimui.
  • Vaikų žaidimo aikštelei numatyti kitą, patogesnę atstumo nuo parkavimo vietų bei gatvės atžvilgiu, bei labiau insoliuojamą vietą sklype, įvertinant projektuojamos terasos pritaikymo tam galimybę.
  • Įvertinti galimybę formuoti įvažiavimą į sklypą iš Viršutinės g., atsisakant jo iš Smilties pylimo g.
  • Brėžiniuose aiškiai žymėti atstumus tarp sklype projektuojamų statinių ir aikštelių.

 

Maketo fotofiksacijos UAB "Sunprojektai".