17 12
13

Daugiabučių gyvenamųjų namų su komercinėmis patalpomis, Skerdėjų g. 2, 6, 8, Klaipėdoje projektiniai pasiūlymai.

PDFNutarimo protokolas       

Posėdis įvyko 2017-12-07, 15:00 val.

Dalyvavo Tarybos nariai: Vytautas Grykšas, Edmundas Andrijauskas, Laimonas Bogušas, Petras Džervus, Romualdas Gailius, Margarita Ramanauskienė, Laima Šliogerienė.

1. SVARSTYTA. Daugiabučių gyvenamųjų namų su komercinėmis patalpomis, Skerdėjų g. 2, 6, 8, Klaipėdoje projektiniai pasiūlymai.

Projektą pristatė architektas Valentinas Lucenko.

NUTARTA. Rekomenduojama daugiabučių gyvenamųjų namų su komercinėmis patalpomis, Skerdėjų g. 2, 6, 8, Klaipėdoje projektinį pasiūlymą koreguoti atsižvelgiant į išsakytas pastabas dėl pastato tūrio skaidymo, užstatymo linijos išlaikymo, funkcinių ryšių ir apdailos sprendinių.