16 10
25

Dėl AB “Klaipėdos nafta” dovanos miestui – knechto meninės kompozicijos pastatymo Šiauriniame rage Klaipėdoje

PDFNutarimo protokolas       

Posėdis įvyko 2016-10-20, 15:00 val.

1. SVARSTYTA. Dėl AB “Klaipėdos nafta” dovanos miestui – knechto meninės kompozicijos pastatymo Šiauriniame rage Klaipėdoje (autorius - Klaudijus Pūdymas).

Užsakovas - AB „Klaipėdos nafta“,  projektuotojas -  UAB „Viadukas“, PV Andrius Čurovas.

NUTARTA:
1. Projekte turi būti nurodytas projekto autorius - architektas, kaip numatyta LR Statybos įstatyme.
2. Siūloma paieškoti skulptūrinės kompozicijos meninės išraiškos, kartu sprendžiant ir saugios eksploatacijos klausimus.
3. Ekspertų taryba pritaria projekte nurodytai skulptūros pastatymo vietai Šiauriniame rage.