18 01
26

Dėl Klaipėdos miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos teritorijų tvarkymo specialiojo plano sprendinių.

PDFNutarimo protokolas       

Posėdis įvyko 2018-01-11, 15:00 val.

Dalyvavo Tarybos nariai: Petras Džervus, Edmundas Andrijauskas, Laimonas Bogušas, Romualdas Gailius, Margarita Ramanauskienė, Staševičiūtė Ramunė, Laima Šliogerienė.

Kiti posėdžio dalyviai: Giedrė Butkutė (KVJUD), Robertas Valantiejus (KLASCO).

SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22012) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos teritorijų tvarkymo specialiojo plano sprendinių.

Visi pasisakę ekspertai pastebėjo, kad Naujamiesčio spec. plane daug klaidų, techninių trūkumų, netikslumų, loginių prieštaravimų, dviprasmybių ir t.t. Sprendiniai paruošti ant pasenusio topografinio pagrindo, kuriame fiksuoti jau neegzistuojantys pastatai. Ekspertai pabrėžė, kad sunkiai suprantama tokio dokumento esmė, jis neduoda jokių atsakymų ir nėra aišku kaip pagerės situacija jį patvirtinus. Juo bus stabdoma ne tik planuojamos teritorijos plėtra, bet ir tvarkyba. Ekspertai mato du galimus scenarijus reaguojant į svarstymui pateikto specialiojo plano sprendinius – vienas iš jų atlikti ekspertinį Naujamiesčio spec. plano sprendinių vertinimą ir pateikti rengėjams konkrečias pastabas su siūlymais dėl kiekvieno koreguotino punkto, kitas – bandyti stabdyti Naujamiesčio spec. plano rengimo procedūrą ir reikalauti, kad rengėjai iš esmės peržiūrėtų ir pakoreguotų sprendinius. Svarstyta galimybė organizacijai ieškoti finansavimo ekspertizei atlikti arba kreiptis į Lietuvos architektų rūmus su prašymu atlikti ekspertinį vertinimą.

NUTARTA. Atsižvelgiant į rengiamo Klaipėdos Naujamiesčio spec. plano reikšmę ir šiame dokumente programuojamas pasekmes, Ekspertų taryba siūlo stabdyti Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22012) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos teritorijų tvarkymo specialiojo plano sprendinių viešo svarstymo procedūrą, rengėjams ištaisyti visus tikrovės neatitinkančius, dviprasmiškus ir klaidinančius netikslumus rengiame dokumente pasirinktomis aprobuotomis priemonėmis ir atlikti pataisyto specialiojo plano ekspertinį vertinimą, kurį atlikus, teikti pakartotinam viešam svarstymui.