18 06
15

Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos į pietus nuo Senosios Smiltelės gatvės detaliojo plano koregavimo

PDFNutarimo protokolas       

Posėdis įvyko 2018-06-07, 15:00 val.

Dalyvavo Tarybos nariai: Gerda Antanaitytė, Mantas Daukšys, Aurimas Baužys, Saulius Druskis, Arūnas Kilišauskas, Tadas Sviderskas.

Kiti posėdžio dalyviai: architektė Danutė Zubavičienė (UAB „Progresyvūs projektai“), architektė Margarita Ramanauskienė.

SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos į pietus nuo Senosios Smiltelės gatvės detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimu nr.1-247, koregavimo AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos teritorijoje.

 

 

 

NUTARTA:
1. Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos Architektų taryba nepritaria Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos į pietus nuo Senosios Smiltelės gatvės detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimu nr.1-247, koregavimo AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos teritorijoje koncepcijai.
2. Taryba, įvertinusi pristatytus koncepcijos variantų sprendinius, rekomenduoja:
2.1. Rengiamo detaliojo plano sprendinių atitiktį įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, LR Architektūros įstatymo nustatyta tvarka teikti svarstyti Regioninei architektūros tarybai.
2.2. Palikti (užtikrinti) viešo privažiavimo (automobiliais, dviračiais, pėsčiomis) prie marių pakrantės Perkėlos gatve galimybę.
2.3. Išnagrinėti abipusių vizualinių ryšių tarp miesto, Smeltalės žiočių teritorijos (pagal naujojo Klaipėdos miesto bendrojo plano koncepcija formuojamas bendramiestinis centras) ir Kuršių nerijos išsaugojimo galimybes bei numatyti teritorijos silueto formavimo principus.