16 05
10

Dėl meninės kompozicijos “AB “Klaipėdos nafta” dovana miestui” įrengimo Šiauriniame rage.

PDFNutarimo protokolas       

Posėdis įvyko 2016-05-06, 10:00 val. Bažnyčių g. 6-1, Klaipėda.

2. SVARSTYTA. Dėl meninės kompozicijos “AB “Klaipėdos nafta” dovana miestui” įrengimo Šiauriniame rage.

Užsakovas - “AB “Klaipėdos nafta”, projektuotojas - UAB „Viadukas“.

NUTARTA. Nedalyvaujant projekto autoriams klausimo dėl meninės kompozicijos “AB “Klaipėdos nafta” dovana miestui” įrengimo Šiauriniame rage nesvarstyti.