17 12
13

Garažų paskirties pastato, daugiaaukštės automobilių saugyklos Bangų g. 3 Klaipėdoje, statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

PDFNutarimo protokolas       

Posėdis įvyko 2017-12-07, 15:00 val.

Dalyvavo Tarybos nariai: Vytautas Grykšas, Edmundas Andrijauskas, Laimonas Bogušas, Petras Džervus, Romualdas Gailius, Margarita Ramanauskienė, Laima Šliogerienė.

2. SVARSTYTA. Garažų paskirties pastato, daugiaaukštės automobilių saugyklos Bangų g. 3 Klaipėdoje, statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Projektą pristatė architektė Karolina Juočerė.

NUTARTA. Garažų paskirties pastato, daugiaaukštės automobilių saugyklos statyba vietoje esamos parkavimo aikštelės (Bangų g. 3, Klaipėda) pagal pateiktą projektinį pasiūlymą yra netikslinga. Atsižvelgiant į tai, kad vietoje planuotų 200 - 250 vietų projektuojama tik 100 vietų automobilių saugykla, užsakovui (Klaipėdos m. savivaldybės administracijai) siūloma įvertinti realų tokio objekto poreikį ir reikšmę miestui, jo įtaką transporto problemų sprendimui, ekonominį efektyvumą.