17 07
17

Klaipėdos senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas

PDFNutarimo protokolas       

Posėdis įvyko 2017-07-05, 15:00 val.

Dalyvavo Tarybos nariai: Petras Džervus, Edmundas Andrijauskas, Vaida Atienė, Laimonas Bogušas, Vaidotas Dapkevičius, Margarita Ramanauskienė, Ramunė Staševičiūtė, Laima Šliogerienė.

Kiti posėdžio dalyviai: architektė Snieguolė Stripinienė, Karina Jakienė (KMSA).

1. SVARSTYTA. Kultūros paveldo vertybės – Klaipėdos senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16075) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – tvarkymo plano, sprendinių svarstymas.

Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius.
Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“.

 

NUTARTA:
1. Nepritarti parengtam kultūros paveldo vertybės – Klaipėdos senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16075) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentui – tvarkymo planui.
2. Kreiptis į LR Kultūros ministeriją, Kultūros paveldo departamentą, Klaipėdos m. merą, Klaipėdos m. savivaldybės administraciją ir kitas suinteresuotas institucijas su prašymu nepritarti parengtam kultūros paveldo vertybės – Klaipėdos senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16075) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentui – tvarkymo planui ir inicijuoti projekto aptarimą su architektų bendruomene.