17 02
15

Sklypo, Šilutės pl. 103, Klaipėdoje urbanistinės koncepcijos ir aplinkinių teritorijų vystymo galimybių studija.

PDFNutarimo protokolas       

Posėdis įvyko 2017-02-09, 15:00 val.

SVARSTYTA. Sklypo, Šilutės pl. 103, Klaipėdoje  urbanistinės koncepcijos ir aplinkinių teritorijų vystymo galimybių studija.

Užsakovas - UAB „Ekoekspertai“, studijos rengėjas -  UAB „DO ARCHITECTS“.

NUTARTA. Pritarti pateiktai urbanistinei koncepcijai, teritoriją konvertuojant iš pramoninės į multifunkcinę, komercinę.

Tęsiant projektą rekomenduojama:
Didinti pastatų aukštį, ypač Šilutės – Lypkių g. išklotinėse. Teigiamai įvertinti siūlymai statyti aukštybinius pastatus, tačiau jų vieta turi būti argumentuota.
Teritorijos susisiekimo sistemos sprendinius rengti nagrinėjant platesnę teritoriją, ribojamą Šilutės pl., Lypkių g., geležinkelio linijos ir Plieno g, įvertinant siūlomų sprendinių įtaką šios teritorijos vystymui. Kaip alternatyvą įvažiavimams į teritoriją  iš Šilutės pl. nagrinėti galimybę įrengti aptarnaujančią gatvę, lygiagrečią Šilutės pl.
Pėsčiųjų ir dviračių ryšius tarp planuojamos teritorijos ir masinės statybos gyv. kvartalų formuoti skirtinguose lygiuose (viadukai virš Šilutės pl.). Būtina sklandi jungtis su Klaipėdos „žaliakeliu“.