15 08
11

Skulptūros „ Plunksna “ Smiltynėje, šalia Jūrų muziejaus, projektinis pasiūlymas

PDFNutarimo protokolas       

Posėdis įvyko 2015-08-06, 15:00 val. Bažnyčių g. 6-1, Klaipėda.

Dalyvavo:

LDS Klaipėdos skyriaus tarybos nariai - pirmininkas Arūnas Sakalauskas, Edvardas Malinauskas, Daiva Ložytė, Anatolij Klemencov, Simas Žaltauskas, Virginijus Viningas, Neringa Poškutė.

LAS Klaipėdos apskrities organizacijos Architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos nariai - Vaidotas Dapkevičius, Edmundas Andrijauskas, Laimonas Bogušas, Petras Džervus, Almantas Mureika, Laima Šiogerienė.

Darbotvarkė:
1. Skulptūros „ Plunksna “ Smiltynėje, šalia Jūrų muziejaus, projektinis pasiūlymas.

2. Dėl mažosios plastikos objektų projektų svarstymo tvarkos Klaipėdos mieste (papildomas klausimas).

1. svarstyta. Skulptūros „ Plunksna “ Smiltynėje, šalia Jūrų muziejaus, projektinis pasiūlymas.
Projektuotojas - UAB „ Architektūros linija “, arch. Prof. Gintaras Čaikauskas, skulptorius Tadas Gutauskas, užsakovas - Klaipėdos miesto savivaldybė.

 

NUTARTA:
1. Pritarti iniciatyvai dėl objekto skirto Lietuvos ir Švedijos bendradarbiavimui atsiradimui Klaipėdoje.
2. Pateiktam skulptūros ”Plunksna” šalia Jūrų muziejaus projektiniam pasiūlymui nepritarti.
3. Siūlyti keisti objekto koncepciją (plunksnos simboliką), tuo pačiu formą ir plastiką jei numatoma objektą statyti šioje Jūrų muziejaus teritorijoje, arba ieškoti naujos vietos, formos ir plastikos pateiktos koncepcijos objektui.
4. Siūlyti ieškoti skulptūrai vietos šalia tiesiogiai su Švedijos valstybe susijusių objektų.

 

2. svarstyta. Dėl mažosios plastikos ir kitų meno objektų viešosiose erdvėse projektų svarstymo tvarkos Klaipėdos mieste (papildomas klausimas).

Papildomą klausimą posėdžio dalyviams pasiūlęs Vaidotas Dapkevičius teigė, kad nors ir Miesto tarybos sprendimu patvirtintose Dailės kūrinių statymo (įrengimo) ir nukeldinimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose taisyklėse aiškiai nurodyta tokių objektų projektų svarstymo su visuomene tvarka, pastaruoju metu daugėja atvejų kai šios tvarkos nebesilaikoma. Projektinių pasiūlymų svarstymai ir sprendimų apie meninę objekto vertę priėmimas Klaipėdos miesto įvaizdžio komisijoje vyksta be Lietuvos dailininkų sąjungos (toliau – LDS) ir Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos (toliau – LAS) skyrių išvadų. Tai iliustruoja ir šis skulptūros “Plunksna” atvejis. Dažnai LDS ir LAS priimti nutarimai tiesiog ignoruojami, o objektai apie kurių meninius sprendimus LDS ir LAS atsiliepė neigiamai atsiranda viešosiose miesto vietose. Dailininkų ir architektų sąjungų nariams kyla klausimai – ar reikalinga profesionalų nuomonė, jei jos yra nepaisoma, ar Įvaizdžio komisija atlieka tik politinį sprendimą dėl meninio objekto atsiradimo mieste, ar pati sprendžia meninius klausimus - dėl vietos objektui parinkimo bei idėjos formulavimo ir ar pakankama daugumos komisijos narių kompetencija šioje (meno) srityje ?

NUTARTA. Kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybę bendros darbo tvarkos, svarstant mažosios plastikos ir kitų meno objektų viešosiose erdvėse projektus, išaiškinimo.