16 11
28

Visuomenės ir kultūros veikėjų Jurgio Arnašiaus, Valterio Didžio, Rymanto Černiausko atminimo lentų projektiniai pasiūlymai.

PDFNutarimo protokolas       

BENDRAS LIETUVOS ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS KLAIPĖDOS APSKRITIES ORGANIZACIJOS ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS EKSPERTŲ TARYBOS IR LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGOS KLAIPĖDOS SKYRIAUS TARYBOS POSĖDIS

Posėdis įvyko 2016-11-18, 10:00 val. Bažnyčių g. 6-1, Klaipėda.
Posėdžio primininkas Vaidotas Dapkevičius (LASKAO valdybos pirmininkas).
Posėdžio sekretorius Darius Raišutis (LASKAO atsakingas sekretorius).

2. SVARSTYTA. Visuomenės ir kultūros veikėjų Jurgio Arnašiaus, Valterio Didžio, Rymanto Černiausko atminimo lentų projektiniai pasiūlymai.

Atminimo lentų projektus pristatė architektas Adomas Skiezgelas.

Memorialinę lentą Tilžės akto signatarui Jurgiui Arnašiui siūloma įrengti ant buvusio policijos komisariato pastato Jūros g. 1. Lenta gaminama iš tamsaus granito plokštės (108x68x3), portretas liejamas iš bronzos. Įrengimo vieta nurodyta schemoje.
Memorialinę lentą Tilžės akto signatarui Valteriui Didžiui siūloma įrengti at pastato Turgaus g. 2. Lenta gaminama iš tamsaus granito plokštės (140x66x3), portretas liejamas iš bronzos. Įrengimo vieta nurodyta schemoje.
Atminimo lentą rašytojui Rymantui Černiauskui siūloma įrengti ant pastato Aukštoji g. 9 fasado. Lenta gaminama iš granito plokštės (85x60x2), portretas liejamas iš bronzos. Įrengimo vieta nurodyta schemoje.

NUTARTA:

1. Tikslinti memorialinės lentos Tilžės akto signatarui Jurgiui Arnašiui įrengimo vietą ant pastato fasado Jūros g. 1, Klaipėdoje.
2. Memorialinės lentos Tilžės akto signatarui Valteriui Didžiui įrengimo ant pastato Turgaus g. 2, Klaipėdoje vietą sutapdinti su pastato cokolio linija. Memorialinės lentos granito atspalvį parinkti artimesnį pastato spalviniam sprendimui.
3. Pritarti atminimo lentos rašytojui Rymantui Černiauskui įrengimo vietai ant pastato Aukštoji g. 9, Klaipėdoje fasado. Meninį sprendimą taikyti prie personalijos, koreguojant teksto šriftą (siūlomas ranka rašytas tekstas).

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.