Ekspo paviljonas

EKSPO PAVILJONO DANĖS UPĖJE KONCEPCIJA

TIKSLAI

 • Ugdyti ir puoselėti darnios plėtros, architektūros, ekologiškos gyvensenos ir urbanistinės kokybės kultūrą Klaipėdoje;
 • Pateikti pasiekimus miesto visuomenei ir svečiams;
 • Ugdyti gebėjimus bendradarbiauti Klaipėdos urbanistinio ir architektūrinio vystymo srityse;
 • Skatinti visuomenės įsitraukimą.
 • GALIMYBĖS
 • Patrauklia forma pristatyti visuomenei architektūros, urbanistikos aktualybes;
 • Panaudoti panašia kryptimi veikiančių organizacijų pastangas.

IDĖJA

Steigti URBO-INFO paviljoną Danės upėje Klaipėdoje geros praktikos ir pasiekimų sklaidai.

Steigėjai-partneriai: Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra (KEPA), Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija (LASKAO), (galbūt) Klaipėdos miesto savivaldybė.

VIZIJA

Šiuolaikiškas, atraktyvus, plūduriuojantis URBO-INFO paviljonas patraukliai pristato:
1. Miesto prie vandens ' tinkamo gyventi ' viziją;
2. Tvaraus vystymosi idėjas ir planus;
3. Geriausių verslo, socialinių ir urbanistikos (architektūros) projektų pavyzdžius;
4. Visuomenės (bendruomenių) įsitraukimo, dalyvavimo Klaipėdos plėtroje ir įtakos darymo būdus;
5. Kitą gerąją europinę praktiką ir patirtys.

MODELIS

Paviljoną gali sudaryti:
1. nuolatinės ekspozicijos salytė, transformuojama į teminių, laikinų ekspozicijų, renginių erdvę;
2.  info stalas;
3.  nedidelis baras (baro veikla užtikrina priežiūrą, apsaugą, dengia eksploatacinius kaštus).

VEIKLA

 • Projektas 3-5 metams.
 • Žiemą uždaromas, atviras 8mėn., 32 savaites per metus.
 • Kartą per mėn. - architektų klubas, kita: urbanofilai, menininkai (MEKUSA), KEPA seminarai ir kt.
 • Pavyzdys - Fluxus Vilniuje.

PLANUOJAMI REZULTATAI

 • Klaipėdoje suaktyvintas neformalus visuomenės įsitraukimas į plėtros planavimo projektus;
 • Pagerintas investicijų ir viešo administravimo klimatas, visuomenė labiau remia sprendimus;
 • Žinios apie darnią plėtrą ir kitus aktualias visuomenės vystymosi idėjas įtaigiai ir efektyviai pasiekia visuomenę ir politikus, nuo ko pagerėja politinių sprendimų kokybė,
 • Padidėja miestiečių motyvacija likti ir gyventi europietiškame mieste;
 • Darnaus, progresyvaus miesto įvaizdis tarnauja Klaipėdos ženklo stiprinimui.

ŽINGSNIAI

 • Idėjai pritaria LASKAO (jau protokoluota), savivaldybė (ruduo);
 • Planai finansavimui gauti - KEPA (ruduo);
 • Statybos projektus parengia, leidimais rūpinasi – architektai (2011 ruduo – 2012 žiema);
 • Ekspozicijos koncepciją, projektą parengia, įgyvendina - Archklubas (2012 m. žiema);
 • Stato statybininkai ir tauta. (2012 m. pavasaris);
 • Laimingi visi, džiaugiamasi rezultatais (2012 vasara).

 

foto