Nidos AGILA: konkurso vertinimo komisijos posėdis, 2012 03 09