Zigmo Bernardo Rutkausko akvarelių parodos atidarymas, 2012 12 12