14 12
19

2015 METŲ „LASKAO – ERGOLAIN“ STIPENDIJOS KONKURSAS

Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija kartu su  UAB „ERGOLAIN“ skelbia  2015 metų stipendijos konkursą tema – „Klaipėda. Aktuali architektūra“.

Konkurse kviečiami dalyvauti VGTU, KTU ar VDA architektūros bakalauro studijų 3 - 4 kurso studentai ir VGTU, KTU ar VDA architektūros magistrantūros studijų studentai.
Studentai, norintys dalyvauti Konkurse, privalo registruotis Lietuvos Architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijoje elektroniniu paštu archsajunga@architektams.lt
Registruodamasis Studentas turi nurodyti pasirinktą konkursinio projekto temą, studijų vietą, kursą, kuruojantį dėstytoją, studijų pakraipą ir savo kontaktinius duomenis (elektroninio pašto adresą, telefono nr.).

Konkurso nugalėtojai apdovanojami prizais -  300 EUR už geriausią bakalauro studijų studento darbą ir 300 EUR už geriausią  magistrantūros studento darbą.

Konkursiniai darbai turi būti pristatyti į LASKAO būstinę adresu Bažnyčių g. 6-1, Klaipėda, iki 2015 m. birželio 22 d. 12:00 val.

birželio 27 d. 12:00 KKKC parodų rūmuose (Didžiojo Vandens g. 2)
LASKAO-ERGOLAIN stipendijos konkurso darbų vertinimo komisijos posėdis

Konkursiniai darbai bus vertinami viešame ir uždarame vertinimo komisijos posėdyje. Viešo posėdžio metu studentai privalo pristatyti vertinimui pateiktus konkursinius darbus. Uždarame komisijos posėdyje, dalyvaujant tik komisijos nariams, konkursiniai darbai vertinami pagal šiuos kriterijus:
  • Architektūrinio sprendimo originalumas.
  • Architektūrinio sprendimo kontekstualumas (sąryšis su aplinka).
  • Darbo atlikimo kokybė.

Konkursinius darbus vertins LASKAO valdybos sudaryta komisija:
  • Margarita Ramanauskienė (LASKAO);
  • Rolandas Rakevičius (LASKAO);
  • Milda Žekonytė (KMSA);
  • Dovilė Jakaitė (Ergolain);
  • Kristina Martrinaitytė (2014 m. konkurso nugalėtoja).

______________________________________________________________________________________________________________________

Geriausiu bakalauro architektūrinių-tūriniu darbu pripažintas Viltautės Zubrytės (VGTU) projektas „Jūros terapijų centras Kopgalyje“.

Darbas įvertintas dėl pasirinktos temos aktualumo miestui, architektūrinės išraiškos originalumo ir aiškumo, jautraus požiūrio į gamtinę aplinką. Kompaktiškas, susiliejantis su aplinka tūris  ir parinktos medžiagos, funkcijos sprendimo paprastumas – visa tai parodo jaunos architektės profesionalumą.

Geriausiu bakalauro urbanistiniu darbu pripažintas Tomo Medzelo (VDA) projektas "VDA Klaipėdos fakulteto pastatų komplekso Daržų gatvėje architektūrinė - urbanistinė koncepcija“.

Vertinant urbanistinius darbus, pagrindinis kriterijus buvo planuojamos teritorijos suvokimas bendrame miesto kontekste, sprendimo originalumas, pagrįstumas. Geriausiu pripažintame darbe naujomis išraiškos priemonėmis užpildoma senamiesčio erdvė, sukuriant erdvinius vizualinius ryšius tarp esamo ir naujai formuojamo apstatymo. Puikiai pajaustas senamiesčio mastelis, vykusiai atkartotos persiliejančios senamiesčio erdvės.

Konkurso sąlygos

Priedas Nr. 1

Siūlomų  konkursinių temų sąrašas

Klaipėdos miesto GIS duomenų žemėlapis

 

Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.