20 03
05

2020 METŲ „LASKAO – ERGOLAIN“ STIPENDIJOS KONKURSAS

PDFSalygos       

Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija kartu su UAB "Ergolain projektai" skelbia 2020 metų stipendijos konkursą architektūros studentams tema – „Klaipėda. Aktuali architektūra“.

Konkurse kviečiami dalyvauti VGTU, KTU ir VDA architektūros studijų  studentai.

Konkursinio darbo temą ir vietą (Klaipėdos apskrityje ) Studentai pasirenka savo nuožiūra.

Darbai konkursui turi būti pateikti iki 2020 m. birželio 22d. 17:00 val.

Konkurso nugalėtojas bus apdovanotas 600 eurų piniginiu prizu.

____________________________________________________________________________________________________________________

Liepos 1-ąja dieną pristatyti ir įvertinti 2020 metų LASKAO-ERGOLAIN stipendijos konkursui pateikti studentų darbai - Gintarės Būgaitės magistro darbas „Prieigos prie Kuršių marių erdvės centrinio Klaipėdos keltų terminalo ir Smiltynės perkėlos teritorijose formavimas“ ir Akvilės Mišeikytės bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos senosios turgavietės komplekso rekonstrukcija“.

- Gintarės Būgaitės magistro darbas „Prieigos prie Kuršių marių erdvės centrinio Klaipėdos keltų terminalo ir Smiltynės perkėlos teritorijose formavimas“.

Komisijos nuomonė apie darbą:

Architektūrinio sprendimo originalumas

Formuojamas naujas miesto centras integruojamas į Kuršių marių erdvę, o vandens elementai – įlankos – įtraukiamos į miesto struktūrą. Darbe naujai pažvelgiama į miesto ir vandens santykį, tačiau komisijos nuomone sukuriamos plačios funkciškai neapibrėžiamos ir sunkiai miestietiškam gyvenimui panaudojamos erdvės.

Architektūrinio sprendimo kontekstualumas - ryšys su aplinka

Stiprioji darbo pusė išsaugomas gatvių ir geležinkelių tinklas – pagrindinės miesto ir uosto arterijos, jas integruojant į naują urbanistinę struktūrą, tačiau komisijos nuomone naujo miesto centro kūrimas panaikinant esamą kontekstą iš principo nesprendžia aktualių miestui problemų.

Darbo atlikimo kokybė

Atlikta plati analizė, pateikiama gausi ir informatyvi grafinė medžiaga, tačiau komisijos nuomone pateiktai medžiagai trūksta erdvių detalizavimo, žmogiško mastelio perteikimo.

- Akvilės Mišeikytės bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos senosios turgavietės komplekso rekonstrukcija“.

Komisijos nuomonė apie darbą:

Architektūrinio sprendimo originalumas

Senojo turgaus ir aplinkinių teritorijų regeneracija integruojama į senamiesčio urbanistinį audinį. Naujas modernios architektūros multifunkcis turgaus kompleksas papildytų ir prisidėtų prie senamiesčio gyvenimo.

Architektūrinio sprendimo kontekstualumas - ryšys su aplinka

Modernios architektūros turgaus statinių kompleksas itin kokybiškai atkuria buvusią užstatymo struktūrą, atkuria panaikintą Šaltkalvių gatvelės trasą bei buvusių vakarų – rytų krypties gatvių išklotines. Komplekso tūris skaidomas formuojant senamiesčiui artimą siluetą, tačiau komisijai kilo klausimų dėl simetrijos išilginiuose fasaduose nebūdingos Klaipėdos senamiesčio gatvėms. Nors darbe metodiškai atkuriamos buvusių gatvių ir Turgaus aikštės erdvės, tačiau komisijos nuomone Tiltų, Kulių Vartų ir Galinio Pylimo gatvių sankryžos erdvinis sprendimas būtų pilnai užbaigęs projekto sprendinius.

Vidinė turgaus struktūra darniai susipina su supančia aplinka, kuriamos aiškios vidaus erdvės, tačiau komisija pasigedo daugiau tiesioginių įėjimų iš gatvelių į turgaus patalpas.

Darbo atlikimo kokybė

Kokybiškas darbas su detaliai ir estetiškai atliktais brėžiniais, schemomis ir itin kokybiška prezentacija, pateikta išsamaus leidinio formatu.

Konkurso nugalėtoju pripažintas Akvilės Mišeikytės darbas „Klaipėdos senosios turgavietės komplekso rekonstrukcija“, autorei skirtas 600 Eur piniginis prizas.