13 08
13

Danės upės pakrantės iki Joniškės ir Liepų g. detaliojo plano parengimo atviras projekto konkursas

Informuojame, kad vyksta Danės upės pakrantės iki Joniškės ir Liepų g.  detaliojo plano parengimo projekto, kurio pagrindu bus rengiamas detalusis planas, atviras projekto konkursas. Projekto konkursui nustatytu laiku (iki 2013-08-12 9:00) darbus pateikė du konkurso dalyviai. Konkurso vertinimo komisijos, sudarytos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorės 2013-07-01 įsakymu Nr. AD1-1663, vardu ir vadovaujantis Komisijos darbo reglamento 8.3. bei 9.4. punktais, surengta vieša darbų ekspozicija ir numatomas viešas darbų aptarimas.

EKSPOZICIJA - LASKAO patalpose, Daržų 10 / Bažnyčių 4, Klaipėda,  nuo 2013.08.13 iki 2013-09-06 darbo dienomis nuo 10 val. iki 17 val.

VIEŠAS APTARIMAS - ten pat  2013.08.22 15 val.

 

Visus, besidominčius planuojamos teritorijos plėtros vizijomis, kviečiame susipažinti su projektais ir dalyvauti viešame aptarime.

Komisijos posėdis, kuriame bus vertinami pateikti darbai, įvyks vėliau. Pasibaigus viešo pirkimo procedūrai ir nustačius geriausią projektą, apie tai bus pranešta atskirai.

Pateiktų projektų medžiaga:
Danės Uostamiestis
Plūduriuojantis krantas

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos informacija