17 03
22

Kristijono Donelaičio aikštės Klaipėdoje sutvarkymo atviras kraštovaizdžio architektūrinės idėjos projekto konkursas (Paskelbti rezultatai)

Labdaros ir paramos fondas “Žaliuok, mano mieste”, vadovaudamasis savo veiklos įstatuose numatytais tikslais, siekia išsaugoti ir kokybiškai atkurti Klaipėdos miesto viešąsias erdves, rengti teminius konkursus ir įgyvendinti Klaipėdos regiono istorinių parkų, skverų, žaliųjų ir poilsio zonų planavimo, atkūrimo, rekonstrukcijos projektus, inicijuoja pirmąjį savo projektą – Kristijono Donelaičio aikštės Klaipėdoje sutvarkymo kraštovaizdžio architektūrinės idėjos projekto atvirą konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti tris geriausias K.Donelaičio aikštės Klaipėdoje sutvarkymo kraštovaizdžio architektūrines idėjas, pristatyti jas visuomenei.


 

 

 

2017 kovo 16 d. vykusiame konkurso komisijos posėdyje išrinkti konkurso nugalėtojai

Vertinimo komisija, atsižvelgusi į konkurso koordinatoriaus ir recenzento pateiktas išvadas, pripažino visus pateiktus konkursui darbus vertintinais. Vertinimo komisija balsų dauguma prizines vietas skyrė šiems konkurso projektams:
I vieta “4 metų laikai”. Autorius Saulius Druskis.
II vieta “Debesų sodas”. Autorė Loreta Sadauskienė.

III vieta “Aikštės pavasaris”. Autoriai Laimonas Bogušas, Petras Džervus, Danguolė Ručinskaitė.

Konkurso laimėtojams apdovanoti skiriama 3 250 EUR: I vietos laimėtojui – 1 500 EUR;  II vietos laimėtojui – 1 000 EUR; III vietos laimėtojui – 750 EUR

Posėdyje dalyvavo komisijos nariai:
Komisijos pirmininkas prof. Arūnas Sakalauskas, fondo “Žaliuok, mano mieste” valdybos primininkas. Skulptorius;
Prof. dr. Petras Grecevičius, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos atstovas. Architektas;
Liudvikas Dūda, KMSA miesto ūkio departamento direktorius;
Marijus Mockus, KMSA Architektūros ir miesto planavimo skyriaus Architektūros poskyrio vedėjas. Architektas;
Rolandas Rakevičius, Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija. Architektas;
Dr. Jonas Abromas (Klaipėdos universiteto atstovas). Kraštovaizdžio architektas.

Konkurso darbus recenzavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto Urbanistikos katedros lektorė Giedrė Ingrida Laukaitytė-Malžinskienė.

Konkurso darbų recenzijos

Bendros konkurso vertinimo komisijos rekomendacijos

Pagrįsti saugotinų ir šalintinų medžių santykį, maksimaliai saugant esamos medžius. Tuo tikslu parengti išsamesnį esamų K.Donelaičio aikštės medžių vertinimą (sumedėjusios augalijos estetinį vertinimą; medžių lajų formavimo arboristikos principais galimybių vertinimą).

Atliekant K.Donelaičio skvero želdinių formavimą, palikti liepą vyraujančia medžių rūšimi.

Konkurso komisijos rekomendacijos pirmą vietą užėmusiam darbui

Komisijos nuomone želdinių kompozicija šiame darbe yra pernelyg tiesmuka, monotoniška. Įvertinant aukščiau pateiktas bendras komisijos pastabas, bei išlaikant darbo idėją, siūloma tobulinti želdinių kompozicinį sprendimą.

Įvertinti ir atsižvelgti į teritorijoje galiojančio detalaus plano sprendinius ir jų įtaką skvero estetiniam ir funkciniam sprendimui (numatomos parkavimo vietos prie skvero).

Tobulinti skvero erdvių (skvero kampuose bei centre) kompozicinius santykius: erdvių ir jas formuojančio želdyno, erdvių dydžiai atsižvelgiant į memorialinę ir tranzitinę funkcijas ir kt.

Atkreipti dėmesį į darbe siūlomų simbolinį tekstą kuriančių dirbtinių landšafto elementų (dvimatės kompozicijos dangoje, bei apšvietimo panaudojimo) funkcionalumą.

Prof. dr. Petras Grecevičius konkurso organizatoriams pateikė atskirą nuomonę, įvertindamas konkurso darbus ir siūlydamas tolimesnę eigą.

Tolimesnė eiga

Konkursą organizavusio fondo “Žaliuok, mano mieste” valdyba, įvertinusi konkurso darbus, viešo aptarimo metu gautas visuomenės pastabas, komisijos sprendimą, teigiamai įvertino konkurso rezultatus. Valdyba, vadovaudamasi konkurso sąlygų nuostatomis, planuoja eilės tvarka kviesti trijų premijuotų darbų autorius į derybas dėl techninio projekto rengimo, derybas pradedant su aukštesnę vietą užėmusio darbo autoriais.

Fondas planuoja aktyviai viešinti tolimesnę K.Donelaičio aikštės sutvarkymo idėjos realizavimo eigą.

 

Daugiau informacijos apie konkursą skelbiama fondo tinklapyje www.zaliuok.lt.

Pranešimas parengtas pagal  konkurso koordinatorius architekto Vaidoto Dapkevičiaus informaciją.


I VIETA. Autorius Saulius Druskis.

KETUIRI METŲ LAIKAI

Aiškinamasis raštas

 

 

 

II VIETA. Autorė Loreta Sadauskienė.

DEBESŲ SODAS

Aiškinamasis raštas


 

III VIETA. Autoriai Laimonas Bogušas, Petras Džervus, Danguolė Ručinskaitė.

AIKŠTĖS PAVASARIS

Aiškinamasis raštas

 

Kiti darbai

METŲ ATSPINDY

Aiškinamasis raštas

 


745748

Aiškinamasis raštas