14 04
15

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS ADMINISTRACINIO PASTATO REKONSTRAVIMO KONKURSAS

PDFSalygos       

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS ADMINISTRACINIO PASTATO REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT JĮ JŪRŲ GAMTOS IR JŪRINĖS KULTŪROS PAVELDO INFORMACINIO CENTRO VIEŠOSIOMS REIKMĖMS

Valstybės biudžetinė įstaiga Lietuvos jūrų muziejus (buveinės adresas: Smiltynės g. 3, Klaipėda, kodas 190464695, PVM mok. kodas LT 904646917), vykdo atvirą projekto konkursą „Lietuvos jūrų muziejaus administracinio pastato rekonstravimas, pritaikant jį Jūrų gamtos ir jūrinės kultūros paveldo atviros prieigos centro (Toliau - JGKP informacinis centras) viešosioms reikmėms“.

Projekto konkurso tikslas – iš konkursui pateiktų projektų išrinkti geriausią ir tinkamiausią JGKP informacinio centro pastato projektinį pasiūlymą - projekto idėją. Projekto konkurso laimėtojas (ai) bus kviečiamas į derybas, remiantis VPT Įstatymo 56 straipsnio 3 dalimi, dėl techninio projekto parengimo ir statinio projekto priežiūros paslaugų sutarties.

Visi Konkurso dokumentai su priedais yra skelbiami per Centrinę Viešųjų pirkimų informacinę sistemąspausti čia "CVP IS"

Projekto konkurso laimėtojams bus išmokamos šios piniginės premijos:

I vietos laimėtojas – 4000 Lt.
II vietos laimėtojas – 2000 Lt.
III vietos laimėtojas - 1000 Lt.

Pasiūlymo pateikimo terminas 2014-06-11, 10:00.

Kontaktiniai asmenys įgaliotas palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais:
Pirkimų vadybininkė Diana Povilanskienė, Lietuvos jūrų muziejus, Smiltynės g. 3, LT-93100 Klaipėda, tel. +370 46 49 57 44, faks.: +370 46 49 07 50, el. paštas d.povilanskiene@muziejus.lt.
Dėl pirkimo objekto – Eduardas Plokštys, vyr. vadybininkas-direktoriaus pavaduotojas, Lietuvos jūrų muziejus, Smiltynės g. 3, LT-93100 Klaipėda, tel.: +370 46 490 741, el.paštas: plokstys@muziejus.lt
______________________________________________________________________________________________________________________________
Visi atsakymai į Tiekėjų paklausimus dėl vysktančio projekto konkurso „Lietuvos jūrų muziejaus administracinio  pastato rekonstravimas, pritaikant jį jūrų gamtos ir jūrinės kultūros paveldo atviros prieigos centro viešosioms reikmėms“  pirkimo sąlygų paaiškinimo ir papildomi pirkimo sąlygų patikslinimo dokumentai pateikti CVP IS šalia pirkimo sąlygų ir prieinami viešai.
____________________________________________________________________________________________________________

2014-06-12

Lietuvos jūrų muziejaus administracinio pastato rekonstravimo, pritaikant jį jūrų gamtos ir jūrinės kultūros paveldo atviros prieigos centro viešosioms reikmėms konkursui pateikti keturi pasiūlymai.

Su konkursui pateiktais pasiūlymais galima susipažinti Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos patalpose, adresu Bažnyčių g. 4 , Klaipėda.

Pasiūlymai eksponuojami 2014 m. birželio 12-19 d. nuo 10 iki 17 val. (birželio 19 d. iki 13 val.)

Projektų viešas aptarimas - birželio 19 d. 13.00 - 14.00 val. Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos patalpose.

Uždaras vertinimo komisijos posėdis vyks nuo 14.00 val.

Kviečiame susipažinti ir išsakyti savo nuomonę.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Konkurso dalyviams   2014.06.19

Teikiama per CVP IS ir viešinama prie pirkimo sąlygų

DĖL PROJEKTO KONKURSO „LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS ADMINISTRACINIO PASTATO REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT JĮ   JŪRŲ GAMTOS IR JŪRINĖS KULTŪROS PAVELDO ATVIROS PRIEIGOS  CENTRO VIEŠOSIOMS REIKMĖMS“

Viešojo pirkimo komisija, vykdydama atvirą projekto konkursą LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS ADMINISTRACINIO PASTATO REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT JĮ   JŪRŲ GAMTOS IR JŪRINĖS KULTŪROS PAVELDO ATVIROS PRIEIGOS  CENTRO VIEŠOSIOMS REIKMĖMS“ (Pirkimo numeris 150140), vadovaujasi pirkimo sąlygomis,  informuoja apie vokų su devizų šifrais atplėšimą, kuris įvyks 2014.06.25 dieną 10.00 val. Lietuvos jūrų muziejuje, Smiltynės g.3, Klaipėda, posėdžių salėje.

Vokų su devizų šifrais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi projektus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.

Komisijos pirmininkas                                                                      Eduardas Plokštys

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Konkurso dalyviams 2014.06.20

Teikiama per CVP IS ir viešinama prie pirkimo sąlygų

DĖL PROJEKTO KONKURSO „LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS ADMINISTRACINIO PASTATO REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT JĮ   JŪRŲ GAMTOS IR JŪRINĖS KULTŪROS PAVELDO ATVIROS PRIEIGOS  CENTRO VIEŠOSIOMS REIKMĖMS“

Viešojo pirkimo komisija, vykdydama atvirą projekto konkursą LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS ADMINISTRACINIO PASTATO REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT JĮ   JŪRŲ GAMTOS IR JŪRINĖS KULTŪROS PAVELDO ATVIROS PRIEIGOS  CENTRO VIEŠOSIOMS REIKMĖMS“ (Pirkimo numeris 150140), informuoja, kad  vokų su devizų šifrais atplėšimas numatytas 2014.06.25 dieną 10.00 val. Lietuvos jūrų muziejuje, Smiltynės g.3, Klaipėda, posėdžių salėje, neįvyks dėl užsitęsusio pateiktų pasiūlymų vertinimo.

Apie naują vokų su devizų šifrais atplėšimo procedūros datą informuosime atskiru pranešimu.

Komisijos pirmininkas                                                                      Eduardas Plokštys

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Konkurso dalyviams  2014.07.01

Teikiama per CVP IS ir viešinama prie pirkimo sąlygų

DĖL PROJEKTO KONKURSO „LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS ADMINISTRACINIO PASTATO REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT JĮ   JŪRŲ GAMTOS IR JŪRINĖS KULTŪROS PAVELDO ATVIROS PRIEIGOS  CENTRO VIEŠOSIOMS REIKMĖMS“

Viešojo pirkimo komisija, vykdydama atvirą projekto konkursą LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS ADMINISTRACINIO PASTATO REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT JĮ   JŪRŲ GAMTOS IR JŪRINĖS KULTŪROS PAVELDO ATVIROS PRIEIGOS  CENTRO VIEŠOSIOMS REIKMĖMS“ (Pirkimo numeris 150140), vadovaujasi pirkimo sąlygomis,  informuoja apie vokų su devizų šifrais atplėšimą, kuris įvyks 2014.07.07 dieną 13.00 val. Lietuvos jūrų muziejuje, Smiltynės g.3, Klaipėda, posėdžių salėje.

Vokų su devizų šifrais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi projektus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.

 

Komisijos pirmininkas                                                                      Eduardas Plokštys

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Atviro projekto konkurso „Lietuvos jūrų muziejaus administracinio pastato rekonstravimas, pritaikant jį Jūrų gamtos ir jūrinės kultūros paveldo informacinio centro viešosioms reikmėms“ rezultatai

2014m. liepos 7d. 10 val. įvyko Lietuvos jūrų muziejaus organizuoto tarptautinio projekto „Lietuvos jūrų muziejaus administracinio pastato rekonstravimas, pritaikant jį Jūrų gamtos ir jūrinės kultūros paveldo informacinio centro viešosioms reikmėms“ architektūrinės idėjos konkursas (konsultuojant bei padedant Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijai). Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka informacija apie pradedamą pirkimą paskelbta leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ 2014.04.15. Skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialaus leidinio priede TED duomenų bazėje - Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje TED (Tenders Electronic Daily) "Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo" versija, skirta Europos viešiesiems pirkimams. 17/04/2014  076-132300 ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2014.04.14.

Projektų vertinimo Komisija:

  1. Olga Žalienė, Lietuvos jūrų muziejus Direktorė,
  2. Rūta Mažeikienė, Lietuvos jūrų muziejaus vyr. fondų saugotoja-direktoriaus pavaduotoja,
  3. Nijolė Piekienė, Kuršių Nerijos nacionalinio parko Kraštotvarkos skyriaus vedėja,
  4. Almantas Mureika, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  Urbanistinės plėtros departamento Architektūros ir miesto planavimo skyriaus Savivaldybės vyriausias architektas,
  5. Ramunė Staševičiūtė, Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos narė, architektė,
  6. Gintaras Čičiurka, Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos narys, architektas,
  7. Arūnas Kilišauskas, Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos narys, architektas.

 

Recenzentas - Saulius Plungė, Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos narys, architektas.

Posėdžio sekretorė - Diana Povilanskienė – Lietuvos jūrų muziejaus pirkimų    vadybininkė

Projektų vertinimo Komisijos posėdyje (2014.06.19) Bendru Komisijos sprendimu priimti nutarimai:

1. Projektas 820415 atmestas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Įsakymu dėl Projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo bei atviro projekto konkurso „Lietuvos jūrų muziejaus administracinio pastato rekonstravimas, pritaikant jį Jūrų gamtos ir jūrinės kultūros paveldo atviros prieigos centro  viešosioms reikmėms“  sąlygų 13 dalies, 13.1. punkto (Komisija atmeta projektą, jeigu:) 13.1.2.papunkčiu (projektas pateiktas pažeidžiant anonimiškumą), kaip neatitinkantį (pažeidus anonimiškumą) konkurso sąlygų. Atmesto projekto vokas su devizo šifru nėra plėšiamas  ir toliau konkurse nedalyvauja.

2. Neskirti pirmos vietos projekto konkurse, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Įsakymu dėl Projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo bei atviro projekto konkurso „Lietuvos jūrų muziejaus administracinio pastato rekonstravimas, pritaikant jį Jūrų gamtos ir jūrinės kultūros paveldo atviros prieigos centro (JGKP informacinis centras) viešosioms reikmėms“ sąlygų 8 dalies 8.7 punktu, kadangi trys minimalias konkurso sąlygas atitinkantys, vertintini projektai, atsižvelgiant į projekto konkurso dokumentuose nurodytus tikslus, perkančiajai organizacijai yra nepriimtini.

Projektų vertinimo Komisijos posėdyje (2014.06.19) įvertinti trys minimalias konkurso sąlygas atitinkantys projektai, sudaryta projektų eilė ir nustatyti projektai, kuriems buvo suteiktos prizinės vietos. Lietuvos jūrų muziejaus viešųjų pirkimų Komisija, įvertinusi kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygoms, (posėdis 2014.07.10) patvirtino projektų eilę:

projektų eilė su devizais PV Komisijos suteiktų vertinimų mažėjimo tvarka:

Eil. Nr.

Dalyvio devizas/ pavadinimas

Bendras projekto įvertinimo balas (T)

2.

140609 Autoriai – Jungtinės veiklos pagrindu UAB  Archicechas“, MB „Ponama“ , UAB „Tiksli forma“. Vilnius.

99,9

3.

ŠVIESIAU Autoriai – UAB „Uostamiesčio projektas“ Klaipėda.

95,6

4.

383838 Autoriai – UAB „Šiltas namas“, Vilnius.

20,8

Projektai, kuriems buvo suteiktos prizinės vietos:

Pirma vieta  - neskiriama.

Antra vieta   - projektas  140609“ . Autoriai – Jungtinės veiklos pagrindu UAB  Archicechas“, MB „Ponama“ , UAB „Tiksli forma“. Vilnius.

Trečia vieta  - projektas  ŠVIESIAU“. Autoriai – UAB „Uostamiesčio projektas“ Klaipėda.

Konkurso vertinimo komisijos išvados

Trys iš keturių konkursui pateiktų projektų atitiko minimalius konkurso sąlygų reikalavimus ir buvo vertinami, remiantis konkurso sąlygose nustatytais kriterijais. Komisijos nariai aptarė visus darbus, diskutavo dėl juose pasiūlytų idėjų muziejinių vertybių saugykloms, funkciniam zonavimui ir JGKP informacinio centro viešojo intereso, urbanistinės darnos tarp projektuojamo pastato ir unikalios gamtinės aplinkos užtikrinimo Kopgalyje.

Rekonstruojamas  pastatas  stovi  Smiltynėje. Sklypas  yra  saugomoje  Kuršių  nerijos  nacionalinio parko  teritorijoje. Pastatas statytas 1979 metais. Pirminė pastato paskirtis – Lietuvos jūrų muziejaus administracinės patalpos, eksponatų saugykla. 1983 metais atliktas dalinis pastato rekonstravimas. Šiuo metu Muziejaus saugyklos yra labai blogoje būklėje ir neatitinka muziejinių vertybių saugojimo reikalavimų. Komisijos nariai akcentavo, kad vertinamos trijų Projektų architektūrinės idėjos neturi plėtros galimybių, bei apriboja Muziejaus galimybes įgyvendinti užsibrėžtus rekonstrukcijos tikslus.

Komisijos nariai pastebėjo, kad visuose trijuose darbuose per mažai dėmesio skirta JGKP informacinio centro sukūrimui. JGKP informacinis centras turėtų būti orientuotas į modernias, visus saugojimo reikalavimus atitinkančias saugyklas ir muziejinių  vertybių viešą priėjimą su mediateka, renginiais, bibliotekų išplėsta funkcija, skirtas specialistams, moksleiviams, klasėms, edukacijai. Pateiktuose Projektuose į tai nepakankamai buvo atsižvelgta, nors pats konkurso pavadinimas teigė apie tai.

Komisijos nariai išsakė savo nuomonę dėl pateikiamų konkursams idėjų tinkamumo ir suderinamumo su LR saugomų teritorijų įstatymu. Projekto konkurse tikėtasi, kad  bus pasiūlyta ypatinga urbanistinė darna tarp projektuojamo pastato ir jo unikalios gamtinės aplinkos, t.y. suformuos tamprius rekonstruojamo pastato, viešųjų erdvių, gamtinių formų funkcinius ir vizualinius ryšius. Komisijos nariai pasigedo originalumo, išskirtinumo, naujų idėjų, kas šioje unikalioje Kopgalio rekreacinėje zonoje pageidautina.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkas  Eduardas Plokštys

________________________________________________________________________________________________________

 

KONKURSINIAI PROJEKTAI:
DEVIZAS 140609

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVIZAS 820415

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVIZAS 383838

 

 

DEVIZAS ŠVIESIAU