11 09
27

OGINSKIŲ ATMINIMO ĮAMŽINIMO RIETAVE IDĖJOS KONKURSAS

Konkurso tikslas - iš konkursui pateiktų projektų atrinkti geriausią, perspektyviausią kūrybinį projektą, skirtą iškilaus valstybės ir visuomenės veikėjo, kompozitoriaus Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms gimimo metinėms 2015 metais įamžinti, jo palikuonių nuopelnams Rietavo, taip pat ir Lietuvos socialinės, kultūrinės, techninės ir ūkinės pažangos raidai įprasminti.

Paminklo pastatymo vieta – Rietavo dvaro sodybos teritorija arba kita projekto autoriaus siūloma erdvė Rietavo miesto teritorijoje.

Projekto konkurse kviečiami dalyvauti profesionalūs skulptoriai, architektai, kitų menui artimų sričių specialistai.

Pasiūlymų pateikimo terminas - nuo konkurso paskelbimo datos spaudoje iki 2012 kovo 1 d.

Išsamesnę informaciją rasite Rietavo savivaldybės interneto svetainėje www.rietavas.lt.