Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas Nr. LLP-LdV-PLM-2010-LT-0372

Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

Tarptautinė mainų programa jauniesiems architektams atveria tobulėjimo galimybes

Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija, 2010-aisiais pradėjusi įgyvendinti tarptautinę „Leonardo Da Vinci“ programą, 16-ai šalies architektų suteiks galimybę tobulinti profesines žinias užsienio valstybėse. Dauguma patirties mainų projektui atrinktų architektų dirba ir kuria Vakarų Lietuvos regione.

Kas yra „Leonardo Da Vinci“ programa?

„Leonardo da Vinci“ programa skirta ES šalių bendradarbiavimui remti ir skatinti profesinio rengimo srityje. Pagrindinis programos tikslas – suvienyti įvairių Europos šalių institucijas, visų lygių profesinio mokymo įstaigas, vietos valdymo institucijas, darbdavių organizacijas, kitas visuomenines organizacijas, kuriant ateities profesinio rengimo politiką ir taip suteikiant piliečiams daugiau galimybių didinti savo profesinį meistriškumą.

Programos mobilumo projektai – puiki galimybė specialistams išvykti į kitas Europos valstybes kelti kvalifikacijos, gilinti profesines žinias bei įgūdžius. Stažuojantis kitų šalių įmonėse tiesiogiai susipažįstama su naujais darbo metodais bei technologijomis, užmezgami nauji bendradarbiavimo ryšiai, dalijamasi patirtimi.

Architektai stažuosis Italijoje, Norvegijoje, Danijoje

LAS Klaipėdos apskrities organizacijos įgyvendinamas projektas numato profesines jaunųjų architektų bei teritorijų planavimo specialistų stažuotes Danijos, Norvegijos bei Italijos architektų biuruose. Atranką praėję 16 diplomuotų architektų užsienyje dirbs nuo 2 iki 16 savaičių. Pirmieji projekto dalyviai į stažuotes išvyko 2010-ųjų rudenį.

Projekto partneriai – Italijos, Norvegijos, Danijos – architektų organizacijos bei biurai pasirinkti neatsitiktinai. Italija, šalis turinti vienas seniausių architektūros amato tradicijų, puikiai derinanti turtingą praeities palikimą ir šiuolaikines architektūros tendencijas. Danijoje ir Norvegijoje Lietuvos architektūros specialistus domina pajūrio teritorijų ir architektūros specifika, kolegų patirtis sprendžiant jautrius kraštovaizdžio ir aplinkos urbanizavimo klausimus. Neabejojama, jog projektas bus naudingas ir specialistus iš Lietuvos priimančioms kitų šalių architektų organizacijoms bei biurams, turėsiantiems galimybę susipažinti su lietuviška architektūra ir planavimo sistema.

Projekto dalyviai

Dalyvauti patirties mainų projekte buvo atrinkta 16 diplomuotų architektų iš visos Lietuvos:

Vardas, pavardė / vizito šalies kodas / vizito data

1. Vaidotas Dapkevičius IT     (2010-09-12/2010-12-18)

2. Ineta Kojelienė NO    (2011-01-02/2011-01-29)

3. Kristina Milvidaitė-Striškienė NO    (2011-01-02/2011-01-29)

4. Dovilė Čekelienė IT    (2011-02-20/2011-03-19)

5. Rūta Kijauskaitė IT    (2011-02-20/2011-03-26)

6. Vitalijus Jankūnas IT    (2011-02-20/2011-04-09)

7. Asta Kairytė DK    (2011-02-27/2011-04-16)

8. Tomas Butkus NO   (2011-02-27/2011-06-18)

9. Vilma Pasiauraitė IT     (2011-04-03/2011-04-30)

10. Inga Daukšienė IT     (2011-05-01/2011-05-14)

11. Rolandas Rakevičius NO    (2011-05-01/2011-05-28)

12. Linas Pasiaura IT     ( 2011-05-15/2011-06-11)

13. Valdas Jencius NO    (2011-06-25/2011-07-08)

14. Gintautas Tamošaitis NO    (2011-06-25/2011-07-08)

15. Tadas Sviderskas IT      (2011-09-03/2011-12-02)

16. Jūratė Usanova IT      (2011-09-03/2011-12-23)

Laukiami rezultatai

Stažuotėse sukauptą patirtį projekto dalyviai panaudos Vakarų Lietuvos regiono architektūros įmonėse, tobulindami jų architektūros ir planavimo veiklą. Įgytos žinios bei gebėjimai bus skleidžiami profesinėje bendruomenėje ir visuomenėje.