Medžiagos pateikimas svarstymui

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrites organizacijos Architektų tarybos (toliau - Taryba) darbo reglamento 5.2. punktu, Taryba nagrinėja projektus dėl kurių kokybės įvertinimo išvadų kreipiasi projektuotojai ar statytojai savo iniciatyva, jeigu tai, pagal LR Architektūros įstatymo nuostatas, nėra priskirta Regioninės architektūros tarybos kompetencijai.

Architektų tarybos darbo reglamentas

Prašymas dėl projekto savarstymo

Svarstymui pateikiamos projekto medžiagos aprašas

Valdybos nutarimas dėl mokesčio už posėdžių organizavimą pakeitimo (aktualus nuo 2015-05-28)