Nauji projektai

Gerbiami kolegos,
nepriklausomai nuo Jūsų amžiaus ir  profesinės patirties, kviečiame ir raginame visus architektus aktyviau prisidėti prie Architektų sąjungos veiklos.
Jeigu Jūs turite minčių, idėjų, pasiūlymų  ir norite pabandyti jas realizuoti - LAS Klaipėdos apskrities organizacijos valdyba laukia naujų Jūsų iniciatyvų. Tam tikslui mūsų tinklalapyje įdiegta nauja rubrika NAUJI PROJEKTAI.
Šioje rubrikoje numatoma viešinti visas naujas iniciatyvas, projektus ir informaciją, kaip sekasi tai realizuoti.
Daug kas priklauso tik nuo mūsų pačių ir būtų gerai reikšti ne vien tik nepasitenkinimą, piktintis negerovėmis, bet ir siūlyti problemų sprendimų būdus ar imtis jas spręsti kartu.
Pasiūlymus, mintis prašome teikti  el.paštu: archsajunga@architektams.lt .