17 10
11

2017 metų LASKAO - ERGOLAIN stipendijos konkursą laimėjo Augustės Santockytės projektas „Miesto vartai“

Naujeina

2017 metų LASKAO - ERGOLAIN stipendijos konkurse  geriausiu bakalauro darbu ir konkurso nugalėtoju pripažintas VDA Klaipėdos fakulteto 3 kurso architektūros studentės Augustės Santockytės projektas „Miesto vartai“ (darbo vadovas L. Bogušas).

Vertindami A. Santockytės darbą komisijos nariai pastebėjo puikiai valdomas meninės kompozicijos priemones, gerą atlikimo raišką, perskaitomumą, meninės idėjos išbaigtumą ir jos perteikimo vienovę. Komisijos nariai pasiūlė autorei tolesniame darbe pabandyt sustiprint objekto funkcionavimo iššūkių sprendinius. Akcentuota gyvenimo kokybės klausimų svarba projektuojant tiek objekto vidaus, tiek jo aplinkos naudojimo scenarijus. Pasiūlyta papildyti tiesioginėje objekto gretimybėje ir priklausomybėje atsiduriančių viešų miesto vietų sprendimo siūlymais, taip pat bendrų ir privačių erdvių projektuojamame gyvenamajame komplekse atskyrimo ir bendrų erdvių efektyvaus panaudojimo scenarijais.

 

 

 

Daugiabučio, gyvenamojo namo komplekso, urbanistinė architektūrinė koncepcija, rytinėje Klaipėdos miesto dalyje. Bakalauro kursinis darbas.

Šiame bakalauro studijų  darbe pateikiama Klaipėdos rytinės miesto dalies urbanistinė architektūrinė koncepcija. Pagrindinis darbo elementas - Liepų gatvė.Teritorija yra greta svarbios Liepų gatvės, vieno pagrindinių įvažiavimų į miestą, todėl jos kuriamas įvaizdis ypač svarbus. Svarbu akcentuoti  įvažiavimą į miestą, numatant užstatymą Liepų gatvės ašyje. Tyrimo objektui turi didėlę reikšmę Danės upės vaidmuo, taip pat užstatymas, esantis rytiniame miesto urbanistiniame audinyje. Esminis projektavimo tikslas – sukurti nagrinėjamos teritorijos erdvinės struktūros plėtros koncepciją, atskleisti bei tobulinti reprezentacinę miesto erdvę, sukurti „Miesto vartus“.

 


Esamos situacijos eskizas

Esamos situacijos schema

 

Liepų gatvės ruožai, dėl funkcionalumo užstatomi fabrikais, sandėliavimo tipo pastatais arba paliekami neišspręsti, apleisti. Teritorijos aptveriamos tvoromis ir pradeda funkcionuoti kaip formuojančios atskirą miesto dalį. Tokiu būdu miestas praranda kompozicinę sruktūrą. Aktualu plėtoti išskirtinės, reprezentacinės Liepų gatvės ir Danės upės sankirtos, jos prieigų erdvinę struktūrą, išsaugoti gatvių tinklą, atkreipti dėmesį į gretimą užstatymą. Svarbu, kad urbanistiniai sprendiniai atskleistų gamtinius privalumus (reljefą, vandens telkinius, želdinių sistemą) ir antropogeninius elementus (gatvės, privažiavimai, uosto statiniai ir pan.). Iki šiol nėra galutinai išnaudota įvažiavimo į miestą vertė, vietos gamtiniai-antropogeniniai unikalūs elementai. Svarbu tinkamai performuoti ir pratęsti kvartalinės dalies urbanistinę struktūrą, kokybiškai papildyti gatvės išklotinę ir numatyti naujus urbanistinius architektūrinius sprendimus, maksimaliai išnaudojant esamą erdvę. Šiuo metu trūksta funkcijų įvairovės, visuomeninių traukos objektų, urbanistinių erdvių sistemos  ir kt.

Problematika nagrinėjama remiantis pasaulinės praktikos pavyzdžiais, analogais. Išanalizavus esamą Liepų gatvės ir Danės upės prieigų urbanistinę struktūrą, atsižvelgus į reprezentacinę teritoriją, gamtinius ypatumus, pateikiama Danės upės ir Liepų gatvės sankirtos urbanistinė ir architektūrinė daugiabučio, gyvenamojo namo, koncepcija.

 


Urbanistinė architektūrinė koncepcija

 

Urbanistinėje koncepcijoje siūlomas reprezentacinės miesto dalies struktūrinių dalių formavimas, urbanistinių mazgų - branduolių kūrimas, užtikrinama naujų teritorijų integracija į esamą miesto urbanistinį audinį, ryškinamas Danės upės ir Liepų gatvės, kaip vienos svarbiausios miesto dalies ašies, išskirtinumas. Pastatų tūriai, aukštingumas, mastelis, architektūrinė išraiška, tipologija ir funkcija atspindi teritorijos svarbą miestui. Tokiu būdu aiškėja reprezentacinės miesto dalies patogumas ir skaitomumas.

 


Sklypo vieta teritorijoje

Sklypo planas

 

Kursinio darbo, daugiabučio vietai, detalizacijai pasirenkamas Liepų gatvės posūkio urbanistinis mazgas. Šioje vietoje susiduria dvi struktūrinės teritorijos dalys: performuotas  sisteminis kvartalinis užstatymas ir laisvo planavimo teritorija. Liepų gatvės urbanistiniame mazge projektuojama pastatų kompozicija, kuri sujungiama į vientisą struktūrą per antžeminį lygį. Tokiu būdu išsprendžiamas automobilių ir pėsčiųjų srauto judėjimas. Formuojamame sklype yra trijų pastatatų kompleksai, tačiau pasirinktas detalizuoti tik vienas. Projektuojamas kompleksas - Liepų gatvės vizualinės ašies centre. Detalizuojamas  objektas, daugiabutis yra skirstomas į du korpusus. Komplekse projektuojamas aukštybinis pastatas žymi traukos vietą, papildo miesto siluetą. Vietos dvasia kuriama dominantės pagalba, kuriamas įvažiavimo į miestą  simbolis, formuojama „Miesto vartų“ idėja. Žemutinis korpusas , šalia Liepų gatvės, pratęsia formuojamą urbanistinę Liepų gatvės užstatymo kompoziciją. Žemesniojo pastato forma išryškina Liepų gatvės posūkį.

 


Daugiabučio, gyvenamojo namo komplekso,  vietos, architektūrinės išraiškos paieškos schemos

 

Pagrindinis komplekso uždavinys – naujų urbanistinių elementų formavimas, įkomponavimas į urbanistinę miesto struktūrą. Didelis dėmesys skiriamas daugiabučio gyvenamojo namo, komplekso prieigai, funkcionalumui. Detalizacijoje į urbanistinę erdvę, architektūrą žvelgiama kaip į meninę miesto struktūros raiškos priemonę.Susisiekimo sistemos

Vaizdas į Liepų g. iš viršaus

Liepų g. posūkis

 

Stipendijos konkurso partneris:

Projektą iš dalies finansuoja: