20 08
25

2020-08-31 šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas

Naujeina

Pranešame, kad Valdybos sprendimu 2020 m. rugpjūčio 31 d. (pirmadienį) 16:00, adresu Bažnyčių g. 6-1, Klaipėda (LASKAO salė), šaukiamas pakartotinis Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos visuotinis narių susirinkimas ir pakartotinė Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyriaus konferencija, numatant svarstyti neįvykusių susirinkimų darbotvarkių klausimus.

16:00 LAS Klaipėdos apskrities organizacijos visuotinis narių susirinkimas

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas.
2. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
3. Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.
4. 2019 metų Asociacijos veiklos ataskaitos ir finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
5. Asociacijos narių pasisakymai aktualiomis temomis, visuotiniam susirinkimui pateiktų pasiūlymų svarstymas bei tvirtinimas:
5.1. Mantas Daukšys „Dėl pasiūlymų Lietuvos Architektų rūmams, egzistuojančios projektų rengimo tvarkos tobulinimo klausimu“.
5.2. Dėl Klaipėdos bendruomenių asociacijos (KBA) pasiūlymo bendradarbiauti (pridedama KBA 2019 metų veiklos ataskaita).
6. Kiti klausimai.

17:00 LAS Klaipėdos skyriaus konferencija

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas.
2. 2019 metų LAS Klaipėdos skyriaus veiklos ataskaitos tvirtinimas.

Visų susirinkimo dalyvių prašysime laikytis pagrindinių atsargumo priemonių saugantis nuo COVID-19 sukeliamos infekcijos.

Į susirinkimą nebus įleidžiami asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.). Esant būtinybei, temperatūra gali būti matuojama bekontakčiu termometru.

Didžiausią galimybę užsikrėsti virusinėmis ligomis turi žmonės, esantys iki 1 m. atstumu nuo sergančiojo, todėl privaloma laikytis didesnio nei 1 m. atstumo vieniems nuo kitų.

Viso susirinkimo metu dalyviai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukės, respiratoriai, ar kitos tam skirtos priemonės).