23 04
13

2023-04-21 šaukiamas eilinis visuotinis LASKAO narių susirinkimas ir LAS Klaipėdos skyriaus konferencija

Naujeina

Pranešame, kad 2023 m. balandžio 21d. (penktadienis) 14:00, adresu Bažnyčių g. 6-1, Klaipėda, šaukiamas Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos eilinis visuotinis narių susirinkimas ir Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyriaus konferencija.

14:00 LAS Klaipėdos apskrities organizacijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

DARBOTVARKĖ:

  1. Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
  2. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
  3. Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.
  4. 2022 metų Asociacijos veiklos ataskaitos ir finansinės atskaitomybės aptarimas ir tvirtinimas.
  5. Asociacijos narių pasisakymai aktualiomis temomis, visuotiniam susirinkimui pateiktų pasiūlymų svarstymas bei tvirtinimas.

15:30  LAS Klaipėdos skyriaus konferencija

DARBOTVARKĖ:

  1. Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
  2. 2022 metų LAS Klaipėdos skyriaus veiklos ataskaitos aptarimas ir tvirtinimas.
  3. LAS Klaipėdos skyriaus narių pasisakymai aktualiomis temomis, visuotiniam susirinkimui pateiktų pasiūlymų svarstymas bei tvirtinimas.

Temos pasisakymams ir asociacijos narių pasiūlymai visuotinio susirinkimo ir (ar) konferencijos svarstymui registruojami iki 2023 m. balandžio 19 d. 19 val.

Dėl eilinio visuotinio narių susirinkimo ir (ar) konferencijos darbotvarkės klausimų paaiškinimų bei visos su tuo susijusios informacijos kreiptis tel. +37062076857, el. paštas: archsajunga@architektams.lt