24 03
13

2024-03-28 šaukiamas visuotinis LASKAO ir LAS Klaipėdos skyriaus narių susirinkimas

Naujeina

 

Pranešame, kad 2024 m. kovo 28 d. 13:30 val., adresu Bažnyčių g.6-1 (salė III aukšte), Klaipėdoje šaukiamas Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos visuotinis narių susirinkimas ir Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyriaus konferencija.

Lietuvos architektų sąjungos ir LAS Klaipėdos skyriaus jubiliejų pagerbimas bendra "šimtmečio" nuotrauka kieme (13.30 val., bus fotografuojama viešai skelbiamai nuotraukai, kviečiame dalyvauti).

 

 

 

 

14:00 LAS Klaipėdos apskrities organizacijos visuotinis narių susirinkimas

DARBOTVARKĖ:

 1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas, darbotvarkės tvirtinimas.
 2. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
 3. Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.
 4. 2023 metų Asociacijos veiklos ataskaitos ir finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
 5. Asociacijos valdybos pirmininko rinkimas.
 6. Asociacijos valdybos rinkimas.
 7. Asociacijos revizijos komisijos rinkimas ir jos pirmininko tvirtinimas.
 8. Asociacijos narių pasisakymai aktualiomis temomis, visuotiniam susirinkimui pateiktų pasiūlymų svarstymas bei tvirtinimas.
 9. Kiti klausimai.

16:00 LAS Klaipėdos skyriaus konferencija

DARBOTVARKĖ:

 1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas, darbotvarkės tvirtinimas.
 2. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
 3. 2023 metų LAS Klaipėdos skyriaus veiklos ataskaitos tvirtinimas.
 4. LAS Klaipėdos skyriaus pirmininko rinkimas.
 5. LAS Klaipėdos skyriaus valdybos narių rinkimas.
 6. LAS Klaipėdos skyriaus Etikos komisijos ir jos pirmininko rinkimas.
 7. Kiti klausimai.

Kandidatūros į LASKAO valdybos pirmininko ir LAS Klaipėdos skyriaus pirmininko pareigas, temos pasisakymams ir asociacijos narių pasiūlymai visuotinio susirinkimo ir (ar) konferencijos svarstymui registruojami iki 2024 m. kovo 24 d.

Dėl visuotinio narių susirinkimo ir (ar) konferencijos darbotvarkės klausimų paaiškinimų bei visos su tuo susijusios informacijos kreiptis el. paštu archsajunga@architektams.lt