21 07
15

Išrinkti LASKAO ir LAS Klaipėdos skyriaus valdymo organai

Naujeina

2021 liepos 12 d. įvykusiame Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos pakartotiniame visuotiniame susirinkime ir LAS Klaipėdos skyriaus konferencijoje išrinkti nauji valdymo organai ateinančių trejų metų kadencijai.

Valdybos pirmininku slaptu balsavimu vienbalsiai išrinktas architektas Mantas Daukšys, valdybos nariais Aurimas Baužys, Petras Džervus, Gerda Antanaitytė, Tadas Sviderskas, Vaidotas Dapkevičius, Arūnas Kilišauskas, Laimonas Bogušas, Romualdas Gailius.

Sudaryta revizijos komisija, kuriai pirmininkaus Sabina Simonavičiūtė, nariai Snieguolė Stripinienė ir Vladas Balsys.

Etikos klausimus spręs LAS Klaipėdos skyriaus etikos komisija - Edmundas Benetis (komisijos pirmininkas), Ramunė Staševičiūtė, Laima Šliogerienė, Dainora Abelkienė, Remigijus Petrauskas.

Liepos 13 dieną įvykusiame pirmame valdybos posėdyje, valdybos pirmininko pavaduotoju paskirtas architektas Aurimas Baužys.

Nuotraukoje architektas Mantas Daukšys.