21 03
19

KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMAS

Naujeina

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija teikia pakartotinai viešai svarstyti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinius.

Visa išsami informacija apie bendrąjį planą, planavimo pagrindą, planavimo tikslus ir uždavinius skelbiama www.klaipeda.lt skilties „Teritorijų planavimas“ puslapyje „Bendrojo plano keitimas“ (paieškos schema: Savivaldybė/Administracija/Teritorijų planavimas/Bendrojo plano keitimas) ir www.tpdris.lt (paieškos schema: Rengiami TP dokumentai/Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai/Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD/Klaipėdos m./Klaipėdos m.- Savivaldybės lygmens bendrieji planai).

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 396 024, faks. (8 46) 410 047, el. p. planavimas@klaipeda.lt, interneto svetainė www.klaipeda.lt

Bendrojo plano rengėjai - UAB „Kelprojektas“ (po reorganizavimo procedūros UAB „Urbanistika“ turtas, teisės ir pareigos perėjo UAB „Kelprojektas“) jungtinėje veikloje su UAB „Sweco Lietuva“, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, tel. Nr. (8 37) 22 31 86, el. p.  info@kelprojektas.lt, interneto svetainė www.kelprojektas.lt. Informaciją apie sprendinius teikia Projekto vadovas Saulius Motieka, el. p. saulius.motieka@kelprojektas.lt, tel. Nr. (8 698) 38537.

Supažindinimo tvarka: visuomenė gali susipažinti su Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniais nuo 2021 m. kovo 25 d. iki 2021 gegužės 3 d. savivaldybės interneto svetainės www.klaipeda.lt skilties “Teritorijų planavimas” puslapiuose “Planavimo viešumas”, “Bendrojo plano keitimas” ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Vieša sprendinių ekspozicija vyks nuo 2021 m. balandžio 7 d. iki 2021 m. gegužės 3 d. darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Klaipėdos miesto savivaldybės pastato (adresu: Liepų g. 11, Klaipėda) I a. tambūro skelbimų lentoje, su sprendinių aiškinamojo rašto dokumentacija minėtu laikotarpiu bus galima susipažinti ten pat.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ aktualia redakcija viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su bendrojo plano keitimo sprendiniais įvyks 2021 m. gegužės 3 d. 17:00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Prisijungimo informacija:

Tema: Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių viešas svarstymas.

Laikas: Gegužės 3, 2021 17:00

Prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/89738919543?pwd=SkJSSDF4VVk5eityRWxSeURIczNoQT09

Meeting ID: 897 3891 9543

Passcode: 786908

Viešo svarstymo susirinkimą galėsite stebėti tiesioginės transliacijos metu. Transliacijos nuorodą paskelbsime susirinkimo dieną Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt.

Pasiūlymų teikimas: vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 1, 3 bei 4 dalimis pasiūlymus iki 2021 m. gegužės 3 d. viešo susirinkimo pabaigos galima pateikti dėl sprendinių, kurie buvo pakeisti planavimo organizatoriaus sprendimu ir patvirtinti 2021 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. AD1-309. Pasiūlymai raštu teikiami planavimo organizatoriui, adresu: Liepų g. 11, Klaipėda ir (ar) el. paštu planavimas@klaipeda.lt. Visuomenė, teikdama pasiūlymus turi nurodyti:

  • fiziniai asmenys - nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal gyvenamąją vietą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę ir motyvus (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
  • juridiniai asmenys – nurodyti teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės adresą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę ir motyvus (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.
Su svarstymui pateiktais dokumentais galite susipažinti čia
Parengta pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos informaciją