24 04
03

Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos visuotinio susirinkimo rezoliucija dėl Klaipėdos miesto urbanistinės plėtros

Naujeina

Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos visuotinio susirinkimo rezoliucija dėl Klaipėdos miesto urbanistinės plėtros

Mes, architektai

Matydami Klaipėdos miesto potencialą būti vienu iš didžiųjų ir tvariai vystomų  miestų, su visomis iš to kylančiomis galimybėmis ir atsakomybe prieš miesto ir šalies piliečius;

Siekdami panaudoti architektūros mokslo ir meno pasiekimus, ugdant ir puoselėjant Klaipėdos regiono savitumą, kultūrą, auginant Klaipėdos miesto galias;

Kviečiame Klaipėdos miesto valdymo, mokslo ir kitas institucijas susirūpinti Klaipėdos miesto urbanistine plėtra, bendradarbiauti, skiriant deramą finansavimą urbanistinės plėtros klausimų sprendimui, kurti ir steigti Klaipėdos miesto urbanistinių kompetencijų centrą, įgyvendinant šį Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano sprendinį.

Konstatuojame, kad šiuo metu Klaipėdos miesto urbanistiniam vystymui reikalinga pridėti gyvo administravimo, planavimo išminties ir gebėjimų. Strategijų, galimybių studijų, planavimo dokumentų įgyvendinimui trūksta kvalifikuotų architektūros ir urbanistikos specialistų didesnio įtraukimo.

Pabrėžiame, vieni valstybės tarnautojai ir verslo subjektai nėra pajėgūs spręsti Klaipėdos miesto tvariam vystymui keliamus uždavinius ir tinkamai atliepti visuomenės poreikius. Svarbiausių didelio miesto teritorijų ir objektų vystymą būtina koordinuoti skaidriai, savivaldybės lygiu, įdarbinant planavimo, projektavimo profesionalus, pritraukiant  mokslą.

Pažymime, kad didesni Lietuvos miestai rodo geresnius rezultatus, koordinuodami urbanistinę plėtrą dar ir per savivaldybei priklausančias įmones. Sprendžiami klausimai: tikrovės duomenų rinkimo ir analizės, galimybių nagrinėjimo ir studijų rengimo, teritorijų planavimo ir užduočių rengimo, visuomenės informavimo ir įtraukimo, įvairiausių konkursų inicijavimo, siūlymų vertinimo, įgyvendinimo ir statinių naudojimo priežiūros, paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo, ekologinės būklės gerinimo, sveikatos ir kiti. Jie aktualūs ir Klaipėdos miestui. Atidėti sprendimai – tai negautos paslaugos ir prarastos galimybės gyventojams, verslui, šaliai.

Atkreipiame dėmesį, kad ne formaliai sprendžiant kylančius urbanistinės plėtros klausimus, yra išnaudojamos egzistuojančios skirtingų sričių profesionalų kompetencijos, kuriamos naujos žinios, keliamas mokslas ir konkurenciniai gebėjimai. Verta įtraukti nevyriausybines profesines organizacijas ir auginti būsimus specialistus, vėliau galinčius tęsti karjeras toje pačioje savivaldybėje ir su kaupu grąžinti lėšas, išleistas tokiai institucijai.

Priimta 2024 m. kovo 28 d.