17 05
31

Mirė architektas Edmondas Baltrėnas (1954 - 2017)

Naujeina

Gegužės 28-ąją Lietuvos architektų sąjungos Palangos skyrius neteko savo nario – architekto Edmondo Baltrėno.

Atsisveikinimas gegužės 31 d. nuo 13:00 iki 20:00 val. ir birželio 1 d. nuo 12:30 iki 14:30 val. Palangos laidojimo namuose, laidotuvės Palangos kapinėse.

LAS Klaipėdos skyriaus bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą velionio šeimai, artimiesiems ir draugams.