22 04
22

Pranešimas apie šaukiamą pakartotinį eilinį visuotinį LASKAO narių susirinkimą ir pakartotinę LAS Klaipėdos skyriaus konferenciją

Naujeina

Informuojame, kad 2022 m. balandžio 22d. (penktadienis) 14:00, adresu Bažnyčių g. 6-1, Klaipėda, Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos eilinis visuotinis narių susirinkimas ir Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyriaus konferencija neįvyko dėl nesusirinkusio kvorumo.

Pranešame kad 2022 m. balandžio 29 d. (penktadienis) 14:00val., adresu Bažnyčių g. 6-1 (LASKAO salėje) Klaipėdoje šaukiamas pakartotinis Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos eilinis visuotinis narių susirinkimas ir pakartotinė Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyriaus konferencija.

 

 

 


14:00 Pakartotinis LAS Klaipėdos apskrities organizacijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
2. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
3. Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.
4. 2021 metų Asociacijos veiklos ataskaitos ir finansinės atskaitomybės aptarimas ir tvirtinimas.
5. Asociacijos narių pasisakymai aktualiomis temomis, pakartotiniam eiliniam visuotiniam susirinkimui pateiktų pasiūlymų svarstymas bei tvirtinimas.
6. Kiti klausimai.

 

15:30 Pakartototinė LAS Klaipėdos skyriaus konferencija

DARBOTVARKĖ:
1. Konferencijos pirmininko, sekretoriaus rinkimas, darbotvarkės tvirtinimas.
2. 2021 metų LAS Klaipėdos skyriaus veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
3. LAS Klaipėdos skyriaus narių pasisakymai aktualiomis temomis, pakartotinei Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyriaus konferencijai pateiktų pasiūlymų svarstymas bei tvirtinimas.

 

Temos pasisakymams ir asociacijos narių pasiūlymai pakartotinio eilinio visuotinio susirinkimo ir (ar) pakartotinės konferencijos svarstymui registruojami iki 2022 m. balandžio 26 d.

Dėl pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo ir (ar) pakartotinės konferencijos darbotvarkės klausimų paaiškinimų bei visos su tuo susijusios informacijos kreiptis tel. +37062076857, el. paštas: archsajunga@architektams.lt