23 03
09

Projektų atranka leidiniui „Klaipėdos architektūra 2022“

Naujeina

Kviečiame teikti medžiagą 22-ajam Klaipėdos regiono architektūros apžvalgos leidiniui „Klaipėdos architektūra 2022“

Nuo 2001 m. kasmet leidžiamas periodinis leidinys „Klaipėdos architektūra“ jau tapo vienu reikšmingiausių Klaipėdos regiono architektūrą pristatančių leidinių šalyje, pažįstamas tiek profesionaliai architektų bendruomenei, tiek ir jauniesiems specialistams bei studentams. Tai - vienintelis leidinys Lietuvoje, skirtas konkretaus regiono architektūros metinei apžvalgai, leidžiamas jau 22 metus. Leidinys apibendrina ir pristato per pastaruosius metus sukurtus architektų darbus Klaipėdos regione, taip pat šio regiono architektų svarbiausius laimėjimus svetur ir leidžia kritiškai įvertinti kūrybos kokybę, jos tendencijas santykyje su Lietuvos ir pasaulio architektūros ieškojimais.
Leidiniui pateiktos medžiagos pagrindu planuojama paroda (kuratorius architektas Algimantas Rybelis), aplankysianti regiono bendruomenes jų savivaldybėse.

Medžiaga teikiama užpildant anketą: https://forms.gle/zh8kQucJRuKuJr4c8

  1. Anketa susideda iš tekstinės ir grafinės dalies. Tekstinėje dalyje pateikiami atsakymai kaip nurodyta pavyzdžiuose. Grafinėje dalyje pateikiama medžiaga JPG, PNG arba PDF formatu (min 300dpi), maksimalus vieno failo dydis 10 MB.
  2. Kiekvienam projektui pildoma atskira anketa.
  3. Leidiniui teikiami projektai turi būti sukurti arba realizuoti 2022 metais.
  4. Projekto anketos pateikimo terminas iki 2023 m. balandžio 30 d. (imtinai).

Atrenkant projektus, pirmenybė teikiama Lietuvos architektų Klaipėdos apskrityje (Klaipėdos mieste; Palangos mieste; Neringoje; Klaipėdos, Kretingos, Skuodo, Šilutės rajonuose) projektuotiems ir (arba) realizuotiems objektams, taip pat nacionaliniais ir tarptautiniais apdovanojimais įvertintiems Klaipėdos apskrities architektų sukurtiems darbams, projektuotiems ir (arba) realizuotiems Lietuvoje arba užsienyje.
Leidinio sudarytoja (kuratorė), siekdama leidinio turinio aktualumo ir kokybės, pasilieka teisę atrinkti pateiktą medžiagą, paprašyti atlikti teikiamos medžiagos pataisymus ir papildymus.
Leidinio sudarytoja (kuratorė) ir leidinio redakcinė komisija pasilieka teisę neįtraukti į leidinį projektų, jei šie yra prastos kokybės ir (arba) netinkamos apimties.

Leidinio redakcinė komisija*: Mantas Daukšys, Miglė Paužaitė, Aurimas Baužys, Vaidotas Dapkevičius, Gerda Antanaitytė, Mantė Černiūtė-Amšiejienė, Marijus Mockus, Algimantas Rybelis.

*komisijos sudėtis gali keistis

Kontaktinis asmuo
Leidinio sudarytoja
Architektė Miglė Paužaitė
Tel. Nr.: +370 651 76896
El. paštas: laskao.leidinys@gmail.com