17 05
04

Šaukiamas pakartotinas LAS XXI ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas

Naujeina

Lietuvos architektų sąjunga 2017 m. gegužės 12 d. 10 val. šaukia Pakartotiną LAS XXI ataskaitinį rinkiminį suvažiavimą, kuris vyks LAS patalpose (Kalvarijų g. 1, Vilnius).

Suvažiavimo metu bus išklausytos ir tvirtinamos LAS pirmininko, Revizijos ir Etikos komisijų ataskaitos, renkami valdymo organai (LAS taryba, Revizijos ir Etikos komisijos), bus diskutuojama aktualiomis temomis – architektūrinių konkursų organizavimo, LAS ir LAR veiklų takoskyros ir kitais klausimais.