19 03
19

Šaukiamas pakartotinis LASKAO visuotinis narių susirinkimas 2019-03-27 15:00

Naujeina

2019 m. kovo 27 d. 15:00 Klaipėdos kultūros fabriko konferencijų salėje (Studija 2A), Bangų g. 5A Klaipėdoje šaukiamas pakartotinis Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos visuotinis narių susirinkimas.

DARBOTVARKĖ:

  1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas.
  2. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
  3. Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.
  4. 2018 metų Asociacijos veiklos ataskaitos ir finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
  5. Dėl Architektų tarybos veiklos (informacija).
  6. Asociacijos narių pasisakymai aktualiomis temomis, visuotiniam susirinkimui pateiktų pasiūlymų svarstymas bei tvirtinimas.
  7. Kiti klausimai.
Susirinkimo dalyvių registracija nuo 14:45.