17 06
09

Seime priimtas Architektūros įstatymas

Naujeina

Lietuvos Respublikos Seimas 2017-06-08 priėmė Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymą. Šis įstatymas reglamentuos architektūros srities visuomeninius santykius, siekiant išsaugoti sukurtą ir kurti tinkamos kokybės, su krašto savitumu ir kultūra darnią, viešuosius interesus atspindinčią, išliekamąją vertę turinčią aplinką. Įstatymas taip pat nustatys architektų rengimo, architektų kvalifikacijos, architektų veiklos vykdymo reikalavimus, sąlygas ir tvarką, architektų teises ir pareigas, architektų veiklai ir veiklos rezultatams taikomus kokybės reikalavimus.

Architektūros įstatymas

Susiję dokumentai