20 03
17

Skulptūros - menio akcento konkursas Palangoje

Naujeina

Palangos miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija organizuoja ir vykdo skulptūros-meninio akcento, skirto Dž. J. Simpsonui ir Derybinei grupei dėl Palangos grąžinimo Lietuvai įamžinti, projekto idėjos pirkimą konkurso būdu (https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2020-689206).

Vadovaujantis 2020 m. sausio 30 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-17 patvirtinta „Palangos grąžinimo Lietuvai šimtmečio minėjimo 2021 m. programa“, skulptūros-meninio akcento pastatymo zona (maždaug 40x40 m) numatyta Meilės alėjos ir J. Simpsono gatvės sankryžoje, kurioje konkurso dalyviai gali laisvai savo nuožiūra siūlyti skulptūros-meninio akcento pastatymo vietas.

Iš konkursui pateiktų projektų bus atrinkti 3 geriausi projektai. I – III vietas užėmusiems projektams bus skiriamos piniginės premijos (I vieta – 2 000 Eur, II vieta – 1 000 Eur, III vieta – 500 Eur). Planuojama, kad skulptūros-meninio akcento atidarymas vyks 2021 m. kovo 31 d.

 

***

Palanga 2021 m. minės reikšmingą ir išskirtinę Lietuvos istorijos datą – Palangos grąžinimo Lietuvai šimtmečio minėjimo metines.

1918 m., susikūrus nepriklausomoms Lietuvos ir Latvijos valstybėms, Lietuva neturėjo priėjimo prie Baltijos jūros. Palanga ir jos apylinkės, 1819 m. prijungtos prie Kuršo gubernijos, atiteko Latvijai. Skelbdama nepriklausomybę, Latvija nurodė, kad pietinė šalies siena eina Kuršo gubernijos ribomis ir laikėsi sienų neliečiamumo principo. Lietuviai siekė sienas nustatyti, remdamiesi etnografiniu ir istoriniu principu. Kad ginčai dėl sienos neperaugtų į konfliktą, tarpvalstybiniam sienų ginčui tarp Lietuvos ir Latvijos spręsti 1920 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos ir Latvijos atstovai, tarpininkaujant Anglijos misijos Pabaltijyje vadovui S. Talensui, Rygoje pasirašė sutartį dėl sienos nustatymo perdavimo Arbitražo komisijai. Ją sudarė 4 nariai (po du iš abiejų valstybių) ir pirmininkas, kuris turėjo būti Anglijos atstovas. Abiejų šalių sutikimu komisijos pirmininku patvirtintas britų diplomatas, Edinburgo universiteto profesorius Džeimsas Jangas Simpsonas, dirbęs Anglijos užsienio reikalų ministerijoje. Lietuvos delegacijos pirmininkas šioje komisijoje buvo Antanas Smetona, Latvijos atstovams vadovavo A. Berzinis.

Lietuvos atstovai Arbitražo komisijoje reikalavo Palangos pajūrio iki Papės ežero, Alūkštos apskrities pietinės pusės, o latviai pretendavo į Mažeikius. Siena kirto tiek Latvijai, tiek Lietuvai svarbius geležinkelius ir ėjo per ekonominiu bei strateginiu požiūriu svarbius regionus, kurių nė viena pusė nenorėjo prarasti.

Arbitražo komisija dirbo nuo 1920 m. gruodžio 29 d. iki 1921 m. kovo 20 d. Nustatydamas Lietuvos-Latvijos ginčijamą sieną, Dž. J. Simpsonas daugiausia laikėsi etninės ribos, stengėsi atsižvelgti į abiejų šalių ekonominius bei strateginius interesus, suderinti juos kompensacijos būdu. Profesorius pažymėjo, kad jam rūpi nustatyti ne tiek pačią sieną, kiek sunorminti Lietuvos ir Latvijos santykius, sudaryti abiem valstybėms  normalias egzistavimo ir bendradarbiavimo galimybes. Lietuva gavo 19,5 km pločio pajūrį, jai liko Mažeikiai. Latvijai atiteko beveik visa Alūkštos apskritis. Lietuva gavo mažesnį ginčytinos žemės plotą, bet jis buvo vertingesnis.

Anglijos atstovo prof. Dž. J. Simpsono nustatytą sieną ir Lietuvos, ir Latvijos vyriausybės pripažino. Siena nustatyta taikiai, diplomatiniu būdu, išvengta karinio konflikto. 1921 m. kovo 30 d. sudaryta tarpvalstybinė Lietuvos-Latvijos sienos sutartis, o 1921 m. gegužės 14 d. pasirašyta konvencija Lietuvos ir Latvijos sienai nustatyti. Dž. J. Simpsonas buvo apdovanotas Gedimino ordinu, o Palangoje jo vardu pavadinta gatvė.

 

Palangos miesto savivaldybės informacija

Internetinė svetainė www.palanga.lt