18 01
22

Uostamiesčio kultūrinė bendruomenė neteko V. Macijausko

Naujeina

Klaipėdos miesto ir Lietuvos  kultūrinė bendruomenė neteko talentingo   muzikanto, ilgamečio folkloro kolektyvų meno  vadovo, renginių organizatoriaus, nuoširdaus žmogaus Vaidoto Macijausko (1963–2018).

Pamario krašto sūnų dar vaikystėje bebraidantį Šyšos pakrantėmis paviliojo liaudiškos melodijos. Jos nuvedė Vaidotą į Šilutės  vaikų muzikos mokyklą, S. Šimkaus konservatoriją, tuometinės Valstybinės Lietuvos konservatorijos Liaudies muzikos katedrą.  Instrumentinė liaudies muzika, lietuvių liaudies dainos tapo neatskiriama Vaidoto gyvenimo dalimi. Tradiciniai lietuvių liaudies pučiamieji instrumentai, kanklės, armonikos  – visi jie pakluso talentingam muzikantui, visi jie džiugino ir graudino  tiek Lietuvos, tiek užsienio klausytojų širdis. Vaidotas beveik tris dešimtmečius savo muzikiniais gebėjimais dosniai dalinosi su  folkloro kolektyvais „Kuršių ainiai“, „Trys mylimos“, „Prūsai ilgi ūsai“, kuriems vadovavo. Būdamas žinomų Lietuvoje vaikų folkloro ansamblių „Čiučiuruks“ ir „Kuršiukai“ meno vadovu  daugeliui  vaikų visam laikui įskiepijo meilę etninei kultūrai ir savo kraštui. Abu ansamblius vedė link garbingos „Aukso paukštės“ nominacijos. Vaidoto ir jo vadovaujamų kolektyvų muzikavimas skamba ir skambės Lietuvos nacionalinės televizijos, plokštelių įrašuose.

Klaipėdos bendruomenė jau daugiau kaip dvidešimt metų  pažįsta V. Macijauską ir kaip Klaipėdos koncertų salės  administratorių – veiklų, rūpestingą, su visais randantį bendrą kalbą. Pažįsta ir kaip tradicinės muzikos koncertų Jūros šventėje ir kituose miesto renginiuose  organizatorių, gebantį suburti žinomiausias ir  smagiausias  Lietuvos instrumentines  grupes, kalendorinių miesto švenčių, tarptautinio folkloro festivalio „Parbėg laivelis“ koncertų, renginių vedėją.

„Tu gimęs žmonėms nešti džiaugsmą“, – tuos žodžius tarsi gyvenimo kodą dar vaikystėje Vaidotui įdavė jo mama. Vaidi, taip kreipdavomės į Tave, Tu  buvai gyvastis mūsų bendruomenėje, mūsų miesto kultūros  dalis. Išeini, bet gyvenimo  džiaugsmas, kurį išdalinai, lieka ...

Nuoširdžiai užjausdama visus V. Macijausko artimuosius, liūdi Klaipėdos etnokultūros centro, Koncertų salės bendruomenės.

Atsisveikinti su Vaidotu galima Klaipėdos Joniškės laidojimo namų Didžiojoje salėje (Joniškės g. 36) nuo sausio 22 d. 12 val. iki sausio 23 d. 12 val. Velionį išlydėkime baltu gėlės žiedu.

Šv. Mišios bus aukojamos sausio 23 d. 8 val. šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno koplyčioje. Vaidotas bus laidojamas Šilutės Naujosiose kapinėse  sausio 23 d.