Pagalba Architektų sąjungos nariams

Svarstoma idėja tinklapyje www.architektams.lt įdiegti rubriką, kurioje bendruomenei aktualiais klausimais būtų teikiamos architektų, teisininkų, buhalterių, auditorių, antstolių, IT specialistų  konsultacijos. Šios iniciatyvos esmė – padėti architektams spręsti problemas, su kuriomis susiduriama kasdienėje veikloje, tvarkant buhalterinę apskaitą, rengiant ir derinant teisines sutartis su su užsakovais ir pan. Sprendžiant šias problemas individualiai, sugaištama daug laiko ir ne visada pasiekiamas teigiamas rezultatas, sprendžiant organizuotai  galima tikėtis sumažinti kaštus, sutaupyti laiką,  atsirinkti geriausius konsultantus, paslaugų tiekėjus ir t.t.

Tam , kad iniciatyva taptų realybe, reikėtų suburti  konsultantų komandą, kuri galėtų skirti savo laiką atsakyti į bendruomenei rūpimus klausimus.

Reikalingi:

  • architektas/-ai, galintys kvalifikuotai ir  nemokamai atsakyti į kolegų paklausimus teritorijų planavimo klausimais, Statybos įstatymo veikimo ir pan. klausimais;
  • teisininkas/-ai, galintys konsultuoti projektavimo darbų sutarčių, darbų priėmimo aktų šablonų sudarymo klausimais, atstovauti kilus ginčui ir pan.

Preliminarų sutikimą konsultuoti finansų tvarkymo klausimais jau davė finansų specialistas.

Pasiūlymus ir savo idėjas, kaip geriau įgyvendinti šią iniciatyvą, teikti LAS Klaipėdos apskrities organizacijos atsakingajam sekretoriui Dariui Raišučiui, el.p.: archsajunga@architektams.lt .

 

Idėjos iniciatorius - R. Gailius, LAS Klaipėdos apskrities organizacijos narys

Atsakingas asmuo-projekto kuratorius: nėra, laukiame savanorių.